برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

شيوع عيوب انسكاري بر حسب سن و جنس در جمعيت تهران در سال 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اهداف: تعيين شيوع عيوب انكساري در جمعيت تهران برحسب سن و جنس.
روش ها: در يك
مطالعه مقطعي از جمعيت تهران طي نمونه گيري تصادفي خوشه اي، 6497 نفر از 160 خوشه انتخاب شدند. افراد انتخاب شده جهت معاينه و مصاحبه دعوت و با هزينه طرح به محل اجراي معاينات منتقل شدند. با استفاده از رفركشن Manitset و سيكلوپلژيك وضعيت انكساري شركت كنندگان با سن 5 سال يا بيشتر تعيين گرديد. رفركشن با معادل اسفريك 0.5- ديوپتر يا بيشتر به عنوان نزديك بيني و بيشتر از 0.5+ ديوپتر به عنوان دوربيني تعريف شد.
نتايج: از ميان افراد انتخاب شده جمعا 4565 نفر (70.3%) در اين مطالعه شركت كردند كه يافته هاي مربوط به رفركشن با 21.8% بدست آمد و براي دوربيني ميزان شيوع 26% بود. اين اعداد با رفركشن سيكلوپلژيك به ترتيب Manitest برابر با 21.8% برابر بود. شيوع نزديك بيني و دوربيني در گروه هاي سني و جنسي مختلف به طور معني داري اختلاف داشت (P<0.001). آستيگماتيسم با تعريف قدرت سيلندري برابر يا بيشتر از 0.75 ديوپتر و بر اساس رفركشن Manifest در 29.6% از افراد و براساس رفركشن سيكلوپلژيك در 30.3% از افراد مشاهد شده است. از ميان شركت كنندگان در مطالعه، 6.1%  از افارد داراي آنيزومتروپي 1 ديوپتر يا بيشتر بودند.
نتيجه گيري: اين گزارش جزييات وضعيت انكساري جمعيت مردم تهران را روشن كرده و با مشخص كردن شيوع نزديك بيني، دوربيني، آستيگماتيسم و آنيزومتروپي برحسب سن و جنس، گروه هاي در معرض خطر را براي برنامه هاي مداخله اي نهادهاي مسوول مشخص كرده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی