برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  46 , شماره  79 ; از صفحه 45 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير جايگذراي استنت حالب بعد از اورتروسكوپي و ليتوتريپسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مطالعات نشان مي دهد كه مي توان از گذاشتن روتين استنت حالب به دنبال اورتروسكوپي و ليتوتريپسي خودداري كرد. هدف اين مطالعه بررسي گذاشتن روتين استنت بعد از انجام اورتروسكوپي و ليتوتريپسي بدون عارضه بوده است.
اين مطالعه شبه تجربي روي تعداد 100 بيمار با سنگ حالب تحت اورتروسكوپي و ليتوتريپسي اينتراكورپورال با پنوماتيك و با يورتروسكوپ8-9.8fr  تحت بيهوشي عمومي انجام شد. در پايان عمل و بعد از سنگ شكني موفق و در صورت عدم وجود صدمه به حالب بيماران به طور تصادفي در دو گروه بدون استنت (50 نفر) و با استنت (50 نفر) قرار گرفتند. در گروه استنت دار كاتتر حالبي شماره 5fr براي 48 ساعت گذاشته شد. در طول بستري بيمار در صورت درد از مرفين استفاده شد و تعداد دفعات تجويز يادداشت گرديد. در هنگام ترخيص قرص ايبوپروفن چهار صد ميلي گرم تجويز شد كه در صورت درد مصرف نمايند و تعداد قرص مصرفي را نيز يادداشت كنند. علائم تحريكي ناشي از استنت، درد فلانك و ميزان رضايت بيمار با استفاده از جدول ده شماره اي ثبت گرديد. پيگيري بيماران يك هفته بعد با KUB، يكماه بعد با سونوگرافي و كشت ادرار و سه ماه بعد با IVP صورت گرفت.
مقايسه ميانگين بزرگترين اندازه سنگ و ميانگين زمان عمل جراحي در دو گروه از نظر آماري معني دار نبود (P=0.71, P=0.621) در گروه بدون استنت و با استنت به ترتيب در 34 و 35 بيمار سنگ در حالب تحتاني، 6 و 7 بيمار سنگ در حالب مياني، 10 و 8 بيمار سنگ در حالب فوقاني بود. در طول بستري در 30% بيماران در گروه بدون استنت و در 22% بيماران در گروه استنت دار از مرفين استفاده شد. مقايسه اين دو گروه از نظر آماري معني دار نبود (P=0.087)
همه بيماران به جز سه بيمار در گروه بدون استنت و 2 بيمار در گروه استنت دار، 24 ساعت اول بعد از عمل از بيمارستان مرخص شدند. 16% بيماران در گروه استنت دار از علائم تحريكي و يا درد سوپراپوبيك شاكي بودند. هيچ يك از بيماران در گروه بدون استنت نيازمند بازگشت به اتاق عمل جهت گذاشتن استنت يا مراجع به اورژانس جهت تسكين درد بعد از ترخيص از بيمارستان نبودند. ميزان عاري شدن از سنگ در هر دو گروه 100% بود. مقايسه تعداد ايبوپروفن مصرفي در دو گروه تفاوت معني داري را نشان نداد (P=0.085) 92 و 90 درصد بيماران به ترتيب در گروه بدون استنت و با استنت رضايت كامل از عمل جراحي داشتند. در IVP انجام شده سه ماه بعد از عمل هيچ گونه اتساع يا تنگي در سيستم پيلوكاليسيل و حالب مشاهده نگرديد. هيچگونه عارضه ديگري در دو گروه مشاهده نشد.
با توجه به اينكه از نظر عبور قطعات سنگ، درصد عاري شدن از سنگ، ميزان ايجاد تنگي در حالب و اختلال فونكسيون كليه و ميزان درد در بين دو گروه بيماران با و بدون استنت تفاوتي وجود نداشت و از طرفي هزينه استنت و وجود علائم تحريكي ادرار و يا درد سوپراپوبيك تنها در بيماران با استنت مشاهده شد، لذا پيشنهاد مي شود استنت به صورت روتين بعد از انجام اورتروسكوپي و پنوماتيك ليتوتريپسي بدون عارضه، گذاشته نشود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدنیا، ح.، و یونسی، م. (1382). تاثیر جایگذرای استنت حالب بعد از اورتروسکوپی و لیتوتریپسی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 46(79), 45-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4609Vancouver : کپی

احمدنیا حسن، یونسی مهدی. تاثیر جایگذرای استنت حالب بعد از اورتروسکوپی و لیتوتریپسی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1382 [cited 2021September18];46(79):45-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4609IEEE : کپی

احمدنیا، ح.، یونسی، م.، 1382. تاثیر جایگذرای استنت حالب بعد از اورتروسکوپی و لیتوتریپسی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 46(79), pp.45-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4609. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی