برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات مفيد مهاركننده پروتئين كيناز C بر پاسخ دهي بافتهاي عروقي جدا شده از رتهاي دچار هيپرتانسيون به گشاد كننده هاي عروقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بررسي هاي متعدد در شرايط برون تني دلالت بر آن دارند كه با پيشرفت هيپرتانسيون، اتساع وابسته به اندوتليوم عروق كاهش مييابد. با توجه به نقش پروتئين كينازها در روندهاي متابوليك انتقال فسفات و اهميت اين انتقال در ارتباطات بين سلولي و عملكردهاي سلولي تحت شرايط فيزيولوژيك و پاتولوژيك و فقدان اطلاعات در مورد دخالت آنزيمهاي مزبور در ايجاد پاسخهاي بافتهاي عروقي به گشادكننده هاي عروقي در مبتلايان به هيپرتانسيون، مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفت. در اين بررسي، پاسخها به گشادكننده هاي عروقي (استيل كولين و سديم نيتروپروسايد) در آئورت و بستر عروقي مزانتر جدا شده از رتهاي مبتلا به هيپرتانسيون (القا شده توسط نمك دزوكسي كورتيكوسترون استات) در مقايسه با پاسخهاي ثبت شده از بافتهاي جدا شده از رتهاي كنترل و همچنين نقش كيناز C بر اين پاسخها ارزيابي شدند. هيپرتانسيون در رتهاي نژاد اسپراك دولي (250-200 گرم) توسط تزريق دزوكسي كورتيكوسترون استات (20 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم، دو بار در هفته به مدت 5 هفته، تزريق زيرجلدي) واضافه نمودن نمك طعام (يك درصد) به آب آشاميدني حيوانات ايجاد شد. رتهاي كنترل نرمال سالين (5/0 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم، دو بار در هفته به مدت 5 هفته، تزريق زير جلدي) دريافت نمودند. پس از 5 هفته حيوانات با تيوپنتال (30 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم، تزريق داخل صفاقي) بي هوشي و فشار خون شرياني آنها به طريقه مستقيم اندازه گيري شد. فشار متوسط شرياني در رتهاي كنترل و هيپرتانسيوني به ترتيب 5/7±98 و 5/3±163 ميلي متر جيوه (P<0.0001) محاسبه گرديد.
در آزمايشات برون تني، حلقه هايي از آئورت سينه اي درحمام عضو (حاوي كربس) قرار گرفته و به ترانسديوسر ثبت فشار ايزومتريك متصل گرديد. پس از يك ساعت استراحت بافت، توسط فنيل افرين 10-6) و یا 5×10-8 مولار) انقباض ايجاد شد و سپس پاسخهاي اتساعي به دوزهاي تجمعي استيل كولين  10-3)- 10-6 مولار) و سديم نيتروپروسايد  10-4)- 10-8 مولار) در بافتهاي جدا شده از حيوانات كنترل و هيپرتانسيوني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از كاهش معني دار پاسخ به استيل كولين و حداكثر پاسخ در آئورت رتهاي هيپرتانسيوني بود. همچنين بسترهاي مزانتريك جدا شده از رتهاي كنترل با هيپرتانسيوني با محلول كربس به مدت يك ساعت (جهت تثبيت بافت) پرفوزيون گرديدند، بافتها توسط نوراپي نفرين 10-6) مولار) منقبض گرديده، سپس منحني غلظت - پاسخ به استيل كولين  10-3)- 10-6 مولار) و سديم نيتروپروسايد  10-4)- 10-8 مولار) رسم گرديد. پاسخ به استيل كولين و نه سديم نيتروپروسايد به طور معني داري كاهش يافت. براي مثال در بافت مزانتر جدا شده از رتهاي هيپرتانسيوني در پاسخ به استيل كولين 10-6) مولار) تغيير فشار 6/3±2/17+ در حالي كه در بافتهاي جدا شده از رتهاي كنترل 4/9±6/41- ميلي متر جيوه بود(P<0.05) . با اضافه نمودن چلري ترين (10 ميكرومولار)، يك مهاركننده پروتيين كيناز C، به حمام بافتي، به طور معني داري پاسخهاي كاهش يافته عروقي، بهبود يافتند. اين نتايج پيشنهاد ميكنند كه پروتيين كيناز C در اختلال عملكرد سلولهاي آندوتليال در جريان هيپرتانسيون نقش دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فاتحی، م.، و فاتحی حسن آباد، ز.، و رضوی طوسی، م.، و ایمن شهیدی، م. (1382). اثرات مفید مهارکننده پروتئین کیناز C بر پاسخ دهی بافتهای عروقی جدا شده از رتهای دچار هیپرتانسیون به گشاد کننده های عروقی. مجله علوم پایه پزشکی ایران, 6(4 (پیاپی 20)), 307-314. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4532Vancouver : کپی

فاتحی محمد، فاتحی حسن آباد زهرا، رضوی طوسی محمدتقی، ایمن شهیدی محسن. اثرات مفید مهارکننده پروتئین کیناز C بر پاسخ دهی بافتهای عروقی جدا شده از رتهای دچار هیپرتانسیون به گشاد کننده های عروقی. مجله علوم پایه پزشکی ایران. 1382 [cited 2021September17];6(4 (پیاپی 20)):307-314. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4532IEEE : کپی

فاتحی، م.، فاتحی حسن آباد، ز.، رضوی طوسی، م.، ایمن شهیدی، م.، 1382. اثرات مفید مهارکننده پروتئین کیناز C بر پاسخ دهی بافتهای عروقی جدا شده از رتهای دچار هیپرتانسیون به گشاد کننده های عروقی. مجله علوم پایه پزشکی ایران, [online] 6(4 (پیاپی 20)), pp.307-314. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4532. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی