برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

به كارگيري ادجوانتهاي ذره اي و تعديل كننده سيستم ايمني در افزايش پاسخ ايمني عليه پپتيدهاي آنتي ژنيك تومورها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

با توجه به ايمني زايي ضعيف سلولهاي توموري و همچنين شاخصهاي آنتي ژنيك نوتركيب براي واكسيناسيون عليه سرطانها نياز به استفاده از ادجوانتها براي افزايش پاسخ ايمني و سوق دادن آن به سمت ايمني سلولي ميباشد. در اين تحقيق از نوعي موسين نوتركيب به نام موسين 1 (MUCl) كه با نام تجارتي BLP25 به فروش ميرسد، به عنوان يك شاخص آنتي ژنيك نوتركيب و از ميكروسفر PLGA (Poly (Lactide-co-glycolide) به عنوان سيستم دارورساني و از اليگوداكسي نوكلئوتايدهاي حاوي(CPG-ODN) CPG  براي افزايش پاسخ ايمني و سوق دادن ايمني و سميت ايمني سلولي استفاده شد. ميكروسفرهاي PLGA حاوي BLP25 و CPG به روش تهيه امولسيون W/O/W تهيه شدند و مقدار BLP25 انكپسوله شده با HPLC تعيين شد. مقدار CpG با اندزاه گيري جذب در 260 نانومتر تعيين شد. براي مطالعات ايمن سازي، 20 ميكروگرم MUCl و 4 ميكروگرم CpG-ODN به صورت زيرجلدي به صورتهاي زير به گروه هاي چهارتايي از موش تزريق شد: MUCl (1 و CpG-ODN به صورت انكپسوله همزمان درون يك ميكروسفر و  MUCl (2انكپسوله همراه با محلول CpG-ODN (غيرانكپسوله) وMUCl (3  انكپسوله درون ميكروسفر. اختصاصي بودن پاسخ ايمني با كشت دادن لنفوسيتهاي T گرفته شده از موشها در حضور آنتي ژنهاي مختلف (TCP Assay) بررسي شد. مقدار سايتوكاينهاي IFN-γ و IL-4 توليد شده توسط سلولهاي T در محيط كشت به روش ساندويچ الايزا اندازه گيري شد.
سلولهاي T جدا شده از موشهاي گروه 1 تكثير بسيار بالايي از سلولهاي T (ضريب تكثير = 25 در آزمون تكثير سلولهاي (T و همچنين عيار بالايي از اينترفرون (11200±172 pg/ml) γ نشان دادند كه به صورت معني داري (P<0.0001) بالاتر از گروه هاي ديگر بود. اين مطالعات به وضوح نشان ميدهد كه تجويز همزمان MUCl و CpG-ODN به صورت انكپسوله در يك ميكروسفر ايجاد ايمني بسيار بالايي از نوع Th1 (عيار بالاي INF-γ و صفر بودن عيار (IL-4 مي نمايد كه حاكي از اثر ادجوانتي بالاي CpG-ODN در ايجاد پاسخ ايمني عليه شاخصهاي سرطاني ميباشد. نتايج همچنين نشان ميدهد كه انكپسولاسيون همزمان CpG-ODN و آنتي ژن در يك ميكروسفر در ايجاد اثر ادجوانتي نقش كليدي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تفقدی، م.، و جعفری، م.، و سجادی، س.، و ساموئل، ج.، و دیوان، م. (1382). به کارگیری ادجوانتهای ذره ای و تعدیل کننده سیستم ایمنی در افزایش پاسخ ایمنی علیه پپتیدهای آنتی ژنیک تومورها. مجله علوم پایه پزشکی ایران, 6(4 (پیاپی 20)), 278-288. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4528Vancouver : کپی

تفقدی محسن، جعفری محمودرضا، سجادی سیدابوالقاسم، ساموئل جان، دیوان مانیش. به کارگیری ادجوانتهای ذره ای و تعدیل کننده سیستم ایمنی در افزایش پاسخ ایمنی علیه پپتیدهای آنتی ژنیک تومورها. مجله علوم پایه پزشکی ایران. 1382 [cited 2021September23];6(4 (پیاپی 20)):278-288. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4528IEEE : کپی

تفقدی، م.، جعفری، م.، سجادی، س.، ساموئل، ج.، دیوان، م.، 1382. به کارگیری ادجوانتهای ذره ای و تعدیل کننده سیستم ایمنی در افزایش پاسخ ایمنی علیه پپتیدهای آنتی ژنیک تومورها. مجله علوم پایه پزشکی ایران, [online] 6(4 (پیاپی 20)), pp.278-288. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4528. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی