برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 103 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح نيتروژن و قطع آبياري در مراحل شيري و خميري شدن دانه بر عملكرد، اجزاي عملكرد و كارايي استفاده از آب در ذرت دانه اي (.Zen mays L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير كود نيتروژن و تنش خشكي در مراحل شيري و خميري شدن دانه بر عملكرد و اجزاي عملكرد و كارايي استفاده از آب ذرت دانه اي سينگل كراس 704 (ديررس - تك بلال و دندان اسبي)، آزمايشي به صورت فاكتوريل در چارچوب طرح بلوكهاي كامل تصافي و با چهار تكرار انجام شد. فاكتورهاي آزمايش شالم چهار سطح كود نيتروژن صفر، 92، 184 و 276 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص و سه سطح آبياري (تيمار اول: قطع آبياري در آغاز مرحله شيري شدن دانه، تيمار دوم: قطع آبياري در آغاز مرحله خميري شدن دانه و تيمار سوم: آبياري برابر نياز آبي گياه تا پايان فصل رشد) بود.
نتايج نشان داد كه تنش خشكي در مرحله شيري و خيمري شدن دانه باعث كاهش معني دار عملكرد نهايي دانه و وزن هزار دانه گرديد. همچنين، تأثير كود نيتروژن بر عملكرد دانه، شمار دانه در بلال، وزن دانه در بلال و وزن هزار دانه معني دار بود. حداكثر اين صفات در تيمار 276 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص به دست آمد، اگرچه بين تيمارهاي 92، 184 و 276 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص اختلاف معني داري وجود نداشت. حداكثر كارايي استفاده از آب در بين تيمارهاي آبياري، در قطع آبياري در مرحله شيري شدن دانه بود، و هر چه تنش خشكي كم شد كارايي استفاده از آب كاهش يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غدیری، ح.، و مجیدیان، م. (1382). تاثیر سطوح نیتروژن و قطع آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن دانه بر عملکرد, اجزای عملکرد و کارایی استفاده از آب در ذرت دانه ای (.Zen mays L). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 7(2), 103-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4468Vancouver : کپی

غدیری حسین، مجیدیان مجید. تاثیر سطوح نیتروژن و قطع آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن دانه بر عملکرد, اجزای عملکرد و کارایی استفاده از آب در ذرت دانه ای (.Zen mays L). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1382 [cited 2021November30];7(2):103-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4468IEEE : کپی

غدیری، ح.، مجیدیان، م.، 1382. تاثیر سطوح نیتروژن و قطع آبیاری در مراحل شیری و خمیری شدن دانه بر عملکرد, اجزای عملکرد و کارایی استفاده از آب در ذرت دانه ای (.Zen mays L). علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 7(2), pp.103-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4468. 

 
بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی