2 SID.ir | مطالعه كارآيي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از Septoria tritici
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه كارآيي فن آوري داس - الايزا در بهينه سازي مبارزه شيميايي با بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از Septoria tritici

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پيش آگاهي از وقوع بيماري بلاچ برگي گندم ناشي از Septoria tritici در تنظيم و طراحي دقيق مبارزه شيميايي بسيار حائز اهميت است. يكي از روشهاي شناسايي اين بيماري پيش از بروز علائم، استفاده از فن آوري ايمني سنجي است. دراين تحقيق اهميت بهره گيري از اين فن آوري در تعيين نوع، دز قارچكش و زمان سمپاشي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور در 44 ظرف كاشت، گندم رقم روشن كاشته شد. گياهچه ها در مرحله 12 روزگي با سوسپانسيوني از اسپوريدهاي قارچ مايه زني شدند. اين آزمايش با استفاده از طرح كاملا تصادفي و به صورت طرح فاكتوريل اجرا شد. 20 ظرف كاشت پيش از بروز علائم بيماري و 20 ظرف ديگر پس از بروز آن با سه دز 2، 1 و 5/0 در هزار از قارچكش هاي تيلت و آلتو در سه تكرار سمپاشي شدند. چهار ظرف كاشت باقيمانده در هر دسته نيز به عنوان شاهد با آب معمولي تيمار گرديد. چگالي نوري نمونه هاي برگي پس از عصاره گيري و انجام آزمون الايزا تعيين و به مقادير واحدهاي آنتي ژن (AGU) قارچ تبديل شده و تاثير هر يك از تيمارها براين مقادير مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين مقادير درصد كاهش واحدهاي آنتي ژن در صورت اعمال سمپاشي پيش و پس از بروز علائم اختلاف معني داري وجود دارد. با استفاده از پيش آگاهي بيماري با بهره گيري از كيتهاي شناسايي كننده مي توان دز سمپاشي و در نتيجه هزينه سمپاشي با هر دو قارچكش آلتو و تيلت را تا 4 برابر كاهش داد. اختلاف معني داري بين درصد كاهش واحدهاي آنتي ژني در صورت استفاده از دو قارچكش آلتو و تيلت ديده نشد. استفاده از اين فن آوري علاوه بر تعيين زمان دقيق اعمال تيمارها، به كاهش قابل توجه دز سمپاشي با قارچكشها و تاثير هرچه بيشتر آنها خواهد انجاميد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی