نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي امكان كنترل تلفيقي سفيد بالك پنبه با استفاده از زنبور پارازيتوئيد Eretmocerus mundus و حشره كش ايميداكلپريد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مطالعه تاثير حشره كش ايميداكلپريد روي سفيد بالك پنبه Bemisia tabaci Gennadius و زنبور پارازيتوئيد Eretmocerus mundus Mercet در شرايط گلخانه و روي گياه شاه پسند درختي Lantana camara L. در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 5 تيمار شامل غلظتهاي 02/0، 04/0، 08/0 و 16/0 گرم برليتر حشره كش و شاهد (آب) انجام شد. تاثير حشره كش روي مراحل مختلف زيستي سفيد بالك پنبه به دو صورت كوتاه مدت (7 روزه) و بلند مدت (120 روز) مورد بررسي قرار گرفت. تاثير كوتاه مدت حشره كش روي ميانگين درصد مرگ و ميرحشرات كامل رها سازي شده، ميانگين ميزان تخمگذاري، ميانگين درصد تفريح تخمها، ميانگين درصد مرگ و مير سنين مختلف پورگي و ميانگين درصد خروج حشرات كامل سفيد بالك پنبه در تمام تيمارهاي حشره كش، باعث كاهش معني دار در سطح آماري 1% با شاهد داشت. غلظتتهاي 02/0 و 04/0 گرم برليتر حشره كش باعث كاهش معني دار در تراكم نهايي جمعيت، اما غلظتهاي 08/0، 16/0، موجب ريشه كني جمعيت سفيد بالك گرديد. تاثير طولاني مدت ايميداكلپريد روي سفيد بالك پنبه در تمام تيمارهاي حشره كش اختلاف معني داري با شاهد داشت و نتايج حاصل مشابه نتايج تاثير كوتاه مدت بود. ميانگين طول عمر حشرات كامل خارج شده از غلظت هاي مختلف حشره كش، به طور معني داري كوتاه تر از تيمار شاهد بود. به اين ترتيب ايميداكلپريد براي مدت 120 روز، خاصيت حشره كشي خود را داخل بافت گياه تحت تيمار حفظ مينمايد. تاثير غلظتهاي مختلف حشره كش روي ميانگين درصد مرگ و مير حشرات كامل، ميانگين درصد پارازيتيسم، ميانگين درصد خروج حشرات كامل، و ميانگين طول عمر حشرات كامل خارج شده زنبور پارازيتوئيد مورد بررسي قرار گرفت. بين افزايش غلظت حشره كش و تاثير آن روي مراحل مختلف زيستي پارازيتوئيد همبستگي مثبت وجود داشت. از بين غلظتهاي مورد مطالعه حشره كش، غلظت 02/0 گرم بر ليتر، بادار بودن عملكرد مطلوب روي تمام مراحل زيستي سفيد بالك پنبه و عدم تاثير معني دار روي ميانگين درصد مرگ و مير حشرات كامل، ميانگين درصد پارازيتيسم، و ميانگين طول عمر پارازيتوئيد، به عنوان موثرترين غلظت روي سفيد بالك پنبه، و ايمن ترين غلظت براي پارازيتوئيد مزبور تعيين گرديد. براساس نتايج به دست آمده، كاربرد توام غلظت 02/0 گرم برليتر ايميداكلپريد و زنبور E mundus عليه سفيد بالك پنبه در قالب مديريت تلفيقي آفات قابل توصيه ميباشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قهاری، ح.، و استوان، ه.، و بیات اسدی، ه. (1382). بررسی امکان کنترل تلفیقی سفید بالک پنبه با استفاده از زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus و حشره کش ایمیداکلپرید. علوم و صنایع کشاورزی, 17(2), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4315Vancouver : کپی

قهاری حسن، استوان هادی، بیات اسدی هوشنگ. بررسی امکان کنترل تلفیقی سفید بالک پنبه با استفاده از زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus و حشره کش ایمیداکلپرید. علوم و صنایع کشاورزی. 1382 [cited 2022May21];17(2):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4315IEEE : کپی

قهاری، ح.، استوان، ه.، بیات اسدی، ه.، 1382. بررسی امکان کنترل تلفیقی سفید بالک پنبه با استفاده از زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus و حشره کش ایمیداکلپرید. علوم و صنایع کشاورزی, [online] 17(2), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4315. 

 
بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی