برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  10 , شماره  33 ; از صفحه 111 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي انرژي دريافتي با شاخص توده بدن و عوامل مرتبط با شيوه زندگي: مطالعه قند و ليپيد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اوین، خیابان تابناک، بیمارستان طالقانی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي انرژي دريافتي يكي از مشكلات شناخته شده روشهاي ارزيابي دريافت غذايي است. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط اين موارد با شاخص توده بدن و عوامل مربوط به شيوه زندگي بوده است. ارزيابي دريافتهاي غذايي با استفاده از يادآمد 24 ساعته خوراك براي 2 روز در 947 فرد (415 مرد و 532 زن) 16 - 80 ساله ساكن منطقه 13 تهران توسط پرسشگران با تجربه صورت گرفت. وزن و قد با استفاده از ترازوي ديجيتالي و مترنواري طبق روشهاي استاندارد اندازه گيري و به ترتيب با دقت 100 گرم و 1 سانتيمتر ثبت شد. ميزان متابوليسم پايه براساس وزن، سن وجنس محاسبه گرديد و نسبت انرژي دريافتي به ميزان متابوليسم پايه (EI: BMR<1/35) به عنوان كم گزارش دهي،35/1 -39/2 طبيعي و 4/2< به عنوان بيش گزارش دهي تعريف شد. براساس نتايج به دست آمده ميانگين انحراف معيار سني مردان و زنان به ترتيب 3/37 ± 6/14 و9/32 ± 6/13 سال بود. مردانEI:BMR بيشتري را در مقايسه با زنان داشتند 72/1 ± 44/0 در مقابل 44/0 ± 27/1 و p<0/001 وميزان انرژي دريافتي و EI:BMR در افراد جوانتر در هر دو جنس بيشتر از افراد سالمند بود. ميزان شيوع كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي در كل افراد به ترتيب 31% و 5% به دست آمد. كم گزارش دهي در زنان بيشتر از مردان 40% در مقابل 19% و p<0/001 و بيش گزارش دهي در مردان شايعتر بود 7% درمقابل 3% ، P<0/05 باافزايش سن نسبت EI:BMR در هر دو جنس كاهش يافته و افراد كم گزارش ده درمقايه با افراد با گزارش دهي طبيعي، سن بالاتر و BMR بيشتري داشتند اما امتياز تحصيلات آنها تفاوت معني داري نداشت. افراد بيش گزارش ده در مقايسه با افراد با گزارش دهي طبيعي سن کمتر و BMR پايين تري داشتند. اما امتياز تحصيلات اين دو گروه تفاوت معني داري نداشت. بيشترين نسبت افراد بيش گزارش ده در بين افراد با BMR طبيعي ديده شد. سيگار كشيدن در افراد بيش گزارش ده شايعتر از افراد طبيعي بود 28% در مقابل 19% درمردان 6% در مقابل 1% در زنان، p<0.001 براي هر دو يافته ها حاكي از شيوع گزارش دهي نادرست انرژي دريافتي دركشور ما و ارتباط عواملي مثل سن، چاقي و سيگار كشيدن با آن بود كه اين اطلاعات در بررسي هاي تغذيه بايد مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمیران، پ.، و آزادبخت، ل.، و محمدی، ف.، و زاهدی اصل، ص.، و عزیزی، ف. (1382). ارتباط کم گزارش دهی و بیش گزارش دهی انرژی دریافتی با شاخص توده بدن و عوامل مرتبط با شیوه زندگی: مطالعه قند و لیپید تهران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 10(33), 111-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4307Vancouver : کپی

میرمیران پروین، آزادبخت لیلا، محمدی فاطمه، زاهدی اصل صالح، عزیزی فریدون. ارتباط کم گزارش دهی و بیش گزارش دهی انرژی دریافتی با شاخص توده بدن و عوامل مرتبط با شیوه زندگی: مطالعه قند و لیپید تهران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1382 [cited 2021December05];10(33):111-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4307IEEE : کپی

میرمیران، پ.، آزادبخت، ل.، محمدی، ف.، زاهدی اصل، ص.، عزیزی، ف.، 1382. ارتباط کم گزارش دهی و بیش گزارش دهی انرژی دریافتی با شاخص توده بدن و عوامل مرتبط با شیوه زندگی: مطالعه قند و لیپید تهران. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 10(33), pp.111-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4307. 

 
بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی