نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  10 , شماره  34 ; از صفحه 283 تا صفحه 290 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني سروتيپهاي مختلف بسودومونا آیروژينوزا در عفونت زخمهاي ناشي از سوختگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* میدان ونک، خیابان ولیعصر، بیمارستان شهید مطهری، گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران
 
چکیده: 
عفونت در زخمهاي سوختگي يكي از عوارض مهم و تعيين كننده سرانجام بيماران است، اغلب عفونتهاي شديد و سپتي سمي ها و عفونتهاي ريوي به دنبال انتشار عفونت از محل زخمهاي سوختگي شديد ايجاد مي شوند. شايعترين باكتري كه باعث ايجاد عفونت در زخمها مي شود، باكتري پسودومونا آئروژينوزا است، اين باكتري نقشي واضح و اساسي به عنوان عامل بيماري زا در ميان عفونتهاي شديد، وخيم و كشنده ايفا مي كند. اين مطالعه در مدت 4 ماه از اول دي ماه تا پايان فروردين 1378 انجام شد و طي آن بيماراني كه در بيمارستان شهيد مطهري بستري شده بودند و زخمهاي آنها براساس علائم و شواهد ظاهري و باليني، مشكوك به عفونت زخم بود، مورد بررسي قرار گرفتند و كشت سطحي با كمك سواب و كشت بافتي با استفاده از روش كلاسيك بيوپسي زخم سوخته براي آنها انجام شد تا ميزان فراواني عفونت با انواع باكتريها و ميزان حساسيت آنها به 8 نوع آنتي بيوتيك مختلف و نيز سروتيپهاي مختلف باكتري پسودومونا مشخص شود. در طي اين مطالعه، در ميان زخمهاي مشكوك به عفونت، 184مورد كشت مثبت و 205 نمونه مختلف باكتري به دست آمد كه پسودومونا آئروژينوزا با 117 مورد شايعترين عامل ايجاد كننده عفونت بود 57/7% و پس از آن به ترتيب آسينتوباكتر با 16/6% و Ecoli با 11/7 % واستافيلوکوک اورئوس با%7/8 ساير ارگانيسمها با 83/6% قرار داشتند. فراواني ميزان مقاومت اين پسودوموناها به آنتي بيوتيكهاي نتامايسين، سفتي زوكيسم، كاربني سيلين، سفالوتين و سفتازيديم، بيش از 90% بود. حساسترين و موثرترين آنتي بيوتيكها آميكاسين و تتراسيكلين بودن. سروتيپهاي جدا شده از 117 نمونه باكتري سودومونا آئروژينوزا با استفاده از آنتي سرم استاندارد 0:8 و 0: 16 و 0:2و 0:5 و 0:11و 0: 12 بودند كه شايعترين انواع آن به ترتيب 6/18% (0:11)، 3/20% (0:6) و 14/4% (0:5) بودند، مقاومترين نوع سروتيپها به آنتي بيوتيكها 7/6% (0,16) و حساسترين آنها2/4% (0:8) بودند. اين نتايج نشان ميدهد كه شايعترين باكتري ايجاد كننده عفونت در زخم سوختگي، پسودومونا است. همچنين با توجه به مقاومت بالاي انواع مختلف اين باكتري به آنتي بيوتيكهاي فوق، درمان اين عفونتها با آنتي بيوتيكهاي موجود بسيار مشكل است. بنابراين پيشگيري از اين عفونتها بهترين راه مبارزه با آنها است. واكسيناسيون بيماران مستعد با آنتي سرم پلي والان ضد پسودومونا مي تواند باعث ايجاد ايمني در تقريبا نيمي از اين بيماران شود يا شروع عفونت را به تاخير اندازد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی اصطهباناتی، ح. (1382). بررسی فراوانی سروتیپهای مختلف بسودومونا آیروژینوزا در عفونت زخمهای ناشی از سوختگی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 10(34), 283-290. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4280Vancouver : کپی

کریمی اصطهباناتی حمید. بررسی فراوانی سروتیپهای مختلف بسودومونا آیروژینوزا در عفونت زخمهای ناشی از سوختگی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1382 [cited 2022May19];10(34):283-290. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4280IEEE : کپی

کریمی اصطهباناتی، ح.، 1382. بررسی فراوانی سروتیپهای مختلف بسودومونا آیروژینوزا در عفونت زخمهای ناشی از سوختگی. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 10(34), pp.283-290. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4280. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی