برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 210 تا صفحه 219 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف رطوبت خاك بر رشد، عملكرد و انباشت متابوليت هاي سازگاري در گياه ريحان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر مقادير مختلف آبياري بررشد،عملكرد، روابط آبي و انباشت متابوليتهاي سازگار (پرولين و قندهاي محلول) در گياه ريحان يك آزمايش گلداني در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي، با چهار تيمار و چهار تكرار انجام گرديد. تيمارهاي آبياري عبارت بودند از نگهداري رطوبت گلدانها در 100% ، 85%، 70% و 55% ظرفيت مزرعه اي، تجزيه هاي آماري نتايج حاصله نشان دادند كه اثر تيمارهاي آبياري بررشد، عملكرد، روابط آبي و ميزان پرولين و قندهاي محلول معني دار است. با كاهش مقدار آب آبياري، ارتفاع بوته، قطر ساقه، سطح برگ، وزن تر و خشك اندامهاي هوايي، وزنتر و خشك ريشه، عملكرد، ميزان نسبي آب برگ (RWC) و پتانسيل آب برگ كاهش ونسبت وزن خشك ريشه به شاخه (R/S)، غلظت پرولين وقندهاي محلول افزايش يافت. به عبارت ديگر گياه ريحان به هنگام مواجه با تنش آبي، مكانيسم تنظيم اسمزي را با افزايش انباشت پرولين و قندهاي محلول به خدمت گرفته و از اين طريق شرايط كمبود آب را تا حدي تحمل مي كند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی