نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 210 تا صفحه 219 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح مختلف رطوبت خاك بر رشد، عملكرد و انباشت متابوليت هاي سازگاري در گياه ريحان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر مقادير مختلف آبياري بررشد،عملكرد، روابط آبي و انباشت متابوليتهاي سازگار (پرولين و قندهاي محلول) در گياه ريحان يك آزمايش گلداني در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي، با چهار تيمار و چهار تكرار انجام گرديد. تيمارهاي آبياري عبارت بودند از نگهداري رطوبت گلدانها در 100% ، 85%، 70% و 55% ظرفيت مزرعه اي، تجزيه هاي آماري نتايج حاصله نشان دادند كه اثر تيمارهاي آبياري بررشد، عملكرد، روابط آبي و ميزان پرولين و قندهاي محلول معني دار است. با كاهش مقدار آب آبياري، ارتفاع بوته، قطر ساقه، سطح برگ، وزن تر و خشك اندامهاي هوايي، وزنتر و خشك ريشه، عملكرد، ميزان نسبي آب برگ (RWC) و پتانسيل آب برگ كاهش ونسبت وزن خشك ريشه به شاخه (R/S)، غلظت پرولين وقندهاي محلول افزايش يافت. به عبارت ديگر گياه ريحان به هنگام مواجه با تنش آبي، مكانيسم تنظيم اسمزي را با افزايش انباشت پرولين و قندهاي محلول به خدمت گرفته و از اين طريق شرايط كمبود آب را تا حدي تحمل مي كند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسنی، ع.، و امیدبیگی، ر.، و حیدری شریف آبادی، ح. (1382). تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر رشد, عملکرد و انباشت متابولیت های سازگاری در گیاه ریحان. علوم خاک و آب, 17(2), 210-219. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4247Vancouver : کپی

حسنی عباس، امیدبیگی رضا، حیدری شریف آبادی حسین. تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر رشد, عملکرد و انباشت متابولیت های سازگاری در گیاه ریحان. علوم خاک و آب. 1382 [cited 2022May19];17(2):210-219. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4247IEEE : کپی

حسنی، ع.، امیدبیگی، ر.، حیدری شریف آبادی، ح.، 1382. تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر رشد, عملکرد و انباشت متابولیت های سازگاری در گیاه ریحان. علوم خاک و آب, [online] 17(2), pp.210-219. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4247. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی