برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 151 تا صفحه 161 .
 
عنوان مقاله: 

اثر استفاده از كاه و كلش ديم در زمان آيش بر عملكرد و ميزان پروتيين دانه و برخي خصوصيات خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير كاه و كلش باقيمانده از زراعت گندم ديم، برعملكرد و ميزان پروتئين دانه گندم و پارهاي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك، آزمايشي با پنج نوع مديريت استفاده از كلش شامل شاهد يا كاه سرپا (A1)، دروكردن (A2) زير خاك كردن (A3) خرد كردن و زيرخاك كردن (A4) و سوزانيدن كلش (A5) و دو سطح 30 (B1) و60 (B2) كيلوگرم ازت خالص در يك تناوب گندم - آيش و در چهار تكرار بصورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي از سال 1373 به مدت 6 سال (سه دوره تناوب) در ايستگاه قاملو واقع در استان كردستان به اجرا درآمد. نتايج بررسي در سه دوره تناوب نشان داد كه بيشرين نفوذپذيري متعلق به تيمارهاي A3 , A4 بترتيب با 75/18 و 95/15 سانتيمتر و كمترين آن مربوط به تيمار A5 به ميزان 03/7 سانتيمتر ر 110 دقيقه بود. بيشترين ميزان سولفات خاك با مقادير 45/24 و 42/24 ميلي اكي والان در ليتر به ترتيب متعلق به تيمارهاي A5 , A2 بود. بيشترين ميزان ازت خاك (مجموع ازتهاي نيتراتي و آمونياكي) با مقادير 8/12 و 28/8 ميلي گرم در كيلوگرم به ترتيب متعلق به تيمارهاي A5 , A1 بود. بيشترين عملكرد دانه، كاه، وزن هزار دانه و درصد پروتئين دانه به ترتيب با مقادير 1543 و 3273 كيلوگرم 07/4 گرم و 06/12 درصد مربوط به تيمار A4 بوده، كه نسبت به تيمار شاهد به ترتيب 28% دانه 29% كاه، 7/3% وزن هزار دانه و 18% پروتئين دانه را افزايش داد. كود ازته نيز برنفوذ تجمعي، مجموع ازتهاي نيتراتي و آمونياكي خاك و عملكرد دانه و كاه اثر مثبت داشته، بطوريكه مقادير آنها در تيمار B2 نسبت به تيمار B1 افزايش نشان داد. اما سطح بالاتر كود ازته برميزان پروتئين دانه اثر معني دار نداشت. ضمنا مصرف بيشتر ازت موجب كاهش مقادير سولفات خاك و وزن هزاردانه گرديد. در مجموع نيز اثرات متقابل مديريت كلش و سطوح ازت برخصوصيات خاك و عملكرد دانه مثبت بود، بطوري‌كه بيشترين نفوذپذيري از تيمار A4B2 و كمترين آن A5B1، بيشترين ميزان سولفات خاك از تيمارهاي A4B1 , A4B2 , A3B1 , A3B2 و كمترين آنها از تيمارهاي A2B1 , A1B1، بيشترين وزن هزار دانه و درصد پروتئين دانه از تيمار A4B1 و كمترين آنها به ترتيب از تيمارهاي A1B1 , A5B1 حاصل شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

توشیح، و. (1382). اثر استفاده از کاه و کلش دیم در زمان آیش بر عملکرد و میزان پروتیین دانه و برخی خصوصیات خاک. علوم خاک و آب, 17(2), 151-161. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4242Vancouver : کپی

توشیح وفا. اثر استفاده از کاه و کلش دیم در زمان آیش بر عملکرد و میزان پروتیین دانه و برخی خصوصیات خاک. علوم خاک و آب. 1382 [cited 2021December04];17(2):151-161. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4242IEEE : کپی

توشیح، و.، 1382. اثر استفاده از کاه و کلش دیم در زمان آیش بر عملکرد و میزان پروتیین دانه و برخی خصوصیات خاک. علوم خاک و آب, [online] 17(2), pp.151-161. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4242. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 261 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی