برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 123 تا صفحه 131 .
 
عنوان مقاله: 

تاتير محلول پاشي با سولفات پتاسيم و كلرور كلسيم بر عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما رقم مضافتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات خرما و میوه‌های گرمسیری
 
چکیده: 
در سالهاي اخير عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما در مناطق مهم خرماخيز كشور از جمله جيرفت. بم و كهنوج شيوع يافته و تاكنون خسارتهاي فراواني به نخل كاران وارد نمود است. وجود اين عارضه تنها از ايران گزارش شده و در هيچ يك از كشورهاي خرماخيز دنيا مشاهده نشده است. هر چند بررسيهاي زيادي در رابطه با شناسايي عامل ايجاد عارضه انجام گرفته ولي تاكنون عامل قطعي ايجاد عارضه شناسايي نگرديده است. اما آنچه مورد تاييد اكثر محققان مي باشد اين است كه شرايط نامساعد جوي و تنشهاي محيطي در ايجاد و تشديد عارضه موثر ميباشد. برخي محققين هم اعتقاد دارند كه عدم تغذيه متعادل مي تواند در اين امر دخالت داشته باشد. با توجه به نقش كلسيم دراستحكام ديواره سلولي و نقش پتاسيم در افزايش مقاومت گياه به تنشهاي محيطي و آفات و بيماريها و همچنين تاثير تغذيه متعادل در تامين سلامت گياه، اين بررسي با هدف كاهش شدت عارضه خشكيدگي خوشه خرما برروي رقم مضافتي در سال زراعي 80 - 81 در جيرفت به اجرا در آمد. طرح مذكور با 6 تيمار يك درختي در 4 تكرار و در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي اجرا گرديد. تيمارها عبارت بودند از، تيمار شاهد (فقط مصرف كود ازته)، مصرف كودهاي حاوي عناصر پرمصرف و كم مصرف (ريزمغذي) به روش چالكود، محلول پاشي با محلول كلرور كلسيم خالص با غلظت 5 در هزار، اعمال تيمار 2 + تيمار 5، آبياري درختان به روش تشتكي و هر 5-7 روز يكبار و عمليات محلول پاشي در 4 مرحله به ترتيب 2، 4، 10، 15 هفته بعد از عمل تلفيح خوشه گل آذين انجام پذيرفت. نيمي از كود ازته (اوره) و تمام كود سولفات پتاسيم همزمان با مصرف كودهاي حاوي عناصر كم مصرف دربهمن ماه و نيم ديگر كود ازته در ارديبهشت ماه مصرف گرديد. نتايج حاصل از اعمال تيمارها نشان داد كه محلول پاشي با سولفات پتاسيم و كلرور كلسيم به تنهايي و يا همراه با كودهاي حاوي عناصر كم مصرف (به صورت چالكود) باعث كاهش قابل توج و معني دار درصد خوشههاي خشكيده، درصد ميوههاي خشكيده و افزايش عملكرد گرديده است. در اين ميان تاثير تيمارهاي حاوي پتاسيم بيشتر بود. به طوري كه محلول پاشي با سولفات پتاسيم به تنهايي و يا همراه با مصرف خاكي عناصر پتاسيم بيشتر بود. به طوري كه محلول پاشي با سولفات پتاسيم به تنهايي و يا همراه با مصرف خاكي عناصر كم مصرف باعث شد درصد خشكيدگي خوشهها از 69 درصد در تيمار شاهد به ترتيب 7/19و2/21 درصد و ميوههاي خشكيده از 5/66 درصد در شاهد به ترتيب به 5/7 و 4/10 درصد كاهش و عملكرد به ترتيب به ميزان 46 و 65 درصد افزايش يابد. اين نتايج براي اولين بار نقش و اهميت عنصر پتاسيم و عناصر كم مصرف را در كاهش عارضه خشكيدگي خوشه خرما به خوبي نشان مي‌دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روستا، م. (1382). تاتیر محلول پاشی با سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما رقم مضافتی. علوم خاک و آب, 17(2), 123-131. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4239Vancouver : کپی

روستا محمدجواد. تاتیر محلول پاشی با سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما رقم مضافتی. علوم خاک و آب. 1382 [cited 2021December04];17(2):123-131. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4239IEEE : کپی

روستا، م.، 1382. تاتیر محلول پاشی با سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما رقم مضافتی. علوم خاک و آب, [online] 17(2), pp.123-131. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4239. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2705 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی