برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  2 ; از صفحه 321 تا صفحه 332 .
 
عنوان مقاله: 

اثر روشهاي مختلف تهيه زمين و كاشت روي سبز شدن گندم آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر روشهاي مختلف تهيه زمين و كاشت روي سبز شدن گندم آبي، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز اجرا گرديد. روشهاي مختلف تهيه زمين و كاشت (تيمارها) عبارت بودند از: گاوآهن برگرداندار + ديسك+ خطي كار+فاروئر (T1)، گاو آهن برگرداندار + ديسك + بذر پاش + فاروئر (T2)، گاو آهن برگرداندار + ديسك + بذر پاش + ديسك + فاروئر (T3)، گاو آهن قلمي + ديسك + خطي كار + فاروئر (T4)، دوبار گاو آهن قلمي (عمود بر هم) + ديسك + خطي كار + فاروئر (T5) و ديسك + عميق كار + فاروئر (T6)كه در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار به كار گرفته شد و ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانكن مقايسه گرديد. نتايج حاصله بيانگر آن است كه : 1- مقدار يكنواختي توزيع سطحي بذر در روش خطي كاري بيشتر از بذر پاشي بود. 2- انحراف معيار عمق قرار گيري بذر در روش بذر پاشي كمتر از خطي كاري به دست آمد. 3- بيشترين درصد سبز شدن و سرعت جوانه زني مربوط به تيمار T2بوده كه حداقل عمق و انحراف معيار عمق قرارگيري بذر راداشته وحداقل ان مربوط به تيمار T6بوده كه بيشترين مقدار انحراف معيار را داشته است. 4- با افزايش عمق ميزان اختلاف شاخص مخروطي قبل و بعد ازخاك ورزي در تيمارهاي مختلف افزايش مي يافت به طوريكه تا محدوده عمق 12-8 سانتيمتري اختلاف معني دار نبود. 5- تيمارها با احتمال 99% بر ميزان سوخت مصرفي اثر معني داري داشتند. 6- ظرفيت مزرعه اي بذر پاش به ترتيب88/2 و47/3 برابر خطي كار و عميق كار و همچنين ظرفيت مزرعه اي گاو آهن قلمي حدود66/2 برابر گاو آهن برگرداندار بدست آمد. 7- زمان مصرف شده در تيمارهاي T6,T5,T4,T2 نسبت به تيمارT1 به ترتيب 10%، 35%، 5/16%، 53% كمتر بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نورمحمدی، د.، و زارعیان، س. (1382). اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی. علوم کشاورزی ایران, 34(2), 321-332. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4188Vancouver : کپی

نورمحمدی داور، زارعیان سلیمان. اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی. علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2022January23];34(2):321-332. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4188IEEE : کپی

نورمحمدی، د.، زارعیان، س.، 1382. اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی. علوم کشاورزی ایران, [online] 34(2), pp.321-332. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4188. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی