برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  2 ; از صفحه 417 تا صفحه 425 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تراكم گياهي روي كيفيت علوفه ارقام هيبريد ذرت براساس خصوصيات زراعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
سه رقم هيبريد دو منظوره ذرت در تابستان سال 1380 در دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه واقع در منطقه نازلو در 9 تراكم گياهي مختلف شامل104،90،87،83،75،70،60 ،125،105هزار بوته در هكتار مورد مطالعه قرا ر گرفتند. طرح مورد استفاده فاكتوريل اسپليت بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 4 تكرار بود. براي هر هيبريد در هر تراكم وزن تر اعضاء مختلف گياه يعني ساقه و غلاف، برگ، گل تاجي، بلال و وزن خشك دانه و چوب بلال تعيين شد ونيز شاخص برداشت، نسبت برگ به ساقه نسبت دانه به چوب بلال و درصد بلال نسبت به ساير اجزاء محاسبه گرديد. تجزيه واريانس داده هاي حاصل تفاوت آماري معني داري را بين هيبريدها در كليه صفات مورد بررسي جز وزن بلال و وزن چوب بلال نشان داد. مقايسه ميانگين به روش دانكن، براي كليه صفات، تفاوت معني داري را بين هيبريدها نشان داد. تجزيه و تحليل داده هاي حاصله تحت شرايط اين آزمايش نشان داد كه رقم سينگل كراس 647 در تراكم گياهي 83 هزار بوته در هكتار بهترين كيفيت علوفه را توليد كرد، در حاليكه رقم سينگل كراس 704 و رقم سينگل كراس 301 به ترتيب در تراكم گياهي 87-70 و 104 هزار بوته در هكتار داراي بهترين كيفيت علوفه بودند. همبستگي ساده صفات مورد بررسي نيز ارزيابي گرديد. بين عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك همبستگي معني دار و قوي 619/0 به دست آمد. در ضمن قوي ترين همبستگي بين عملكرد دانه و نسبت دانه به چوب بلال 795/0 مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدرقلی نژادکناری، م.، و قدیم زاده، م.، و فیاض مقدم، ا. (1382). تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت براساس خصوصیات زراعی. علوم کشاورزی ایران, 34(2), 417-425. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4186Vancouver : کپی

حیدرقلی نژادکناری معصومه، قدیم زاده مرتضی، فیاض مقدم امیر. تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت براساس خصوصیات زراعی. علوم کشاورزی ایران. 1382 [cited 2021November27];34(2):417-425. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4186IEEE : کپی

حیدرقلی نژادکناری، م.، قدیم زاده، م.، فیاض مقدم، ا.، 1382. تاثیر تراکم گیاهی روی کیفیت علوفه ارقام هیبرید ذرت براساس خصوصیات زراعی. علوم کشاورزی ایران, [online] 34(2), pp.417-425. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4186. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی