برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  2 ; از صفحه 367 تا صفحه 377 .
 
عنوان مقاله: 

توليد لاين هاي متحمل به سطوح بالاي شوري در جو با استفاده از تنوع سوماكلوني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
اين تحقيق به منظور ايجاد لاينهاي پر محصول و متحمل به شوري از رقم با عملكرد بالا ولي حساس به شوري (والفجر) همچنين ايجاد لاينهاي با تحمل گسترده و بالا به شوري از ارقام با تحمل نسبي به شوري (افضل، آشار و آريگاشار) با استفاده از تنوع سوماكلوني انجام گرديد. در اين بررسي غلظتهاي مختلفي از نمك كلروسديم (3، 4، 5، 6، 8، 10 گرم در ليتر) و تركيبي از املاح كلرور سديم و كلريد كلسيم (به ترتيب 5/6 و 5/3 گرم در ليتر) در محيطهاي كشت حاوي كالوس ارقام مختلف جو مورد استفاده قرار گرفت. جنينهاي نارس و رسيده چهار رقم جو ذكر شده با سنين مختلف 16 ،18، 20 روزه و رسيده كامل روي محيط كشت كالوس زايي (محيط تغيير يافته MS حاوي مقادير مختلف 2، 5/1 و 1 ميلي گرم در ليتر از هورمون 2,4-D كشت شدند. به منظور تكثير كالوس ها و القاي بيشتر تنوع سوماكلوني، تعداد حداقل 3 واكشت روي محيط تغيير يافته MS حاوي مقادير مختلف BA, 2,4-D و كاينتين انجام گرديد. از كالوس جنين زا پس از تكثير (حداقل 3 بار واكشت) جهت انتقال به محيطهاي شوري استفاده گرديد. كالوسهاي متحمل در سطح بالاي شوري (8 و 10 گرم در ليتر NaCl) به محيطهاي مختلف باززايي (شامل 1 ميلي گرم در ليتر MS+2,4-D، 2 ميلي گرم در ليتر 1+BAP ميلي گرم در ليتر MS+2,4-D و 2 ميلي گرم در ليتر 1+BAP ميلي گرم در ليتر MS-NAA منتقل گرديدند. در طي اجراي تحقيق فاكتورهاي مختلفي از قبيل درصد كالوس زايي وباززايي با استفاده از روش تجزيه واريانس در قالب طرحهاي كاملا تصادفي و آزمايش هاي فاكتوريل مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه 1- اثر ژنوتيپ در تشكيل كالوس معني دار است. 2- جنين نارس 18 روزه بيشترين كالوس زايي و جنين رسيده كمترين كالوس زايي را داشت. 3- اثر متقابل ژنوتيپ و سن جنين معني دار بود. 4- محيط؛ 5/1 ميلي گرم در ليتر MS+2,4-D بيشترين كالوس زايي از جنين را نشان داد. 5- محيط: 2 ميلي گرم در ليتر BAP+ 1 ميلي گرم در ليتر MS+2,4-D بيشترين ريشه زايي و محيط: 2 ميلي گرم در ليترBAP + 1 ميلي گرم در ليتر NAA+ MS بيشترين شاخه زايي را دارا بود. 6- تعداد 27 گياه كامل متحمل به سطح بالاي شوري با 8 گرم در ليتر NaCl (سانتيمتر/ ميليموس EC^2=16/6 ) از چهار رقم جو مورد بررسي باززايي گرديد. با توجه به نتايج به دست آمده، در برنامه تحقيقاتي آتي وضعيت تحمل به شوري لاينهاي سوماكلوني ايجاد شده در سطح مزرعه مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی