برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  2 ; از صفحه 427 تا صفحه 436 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه سازگاري و پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
به منظور مطالعه سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان در شرايط ديم مناطق گرمسير و نيمه گرمسير كشور، تعداد 24 لاين و رقم پيشرفته به مدت سه سال در چهار ايستگاه تحقيقاتي گچساران، كوهددشت، مغان، گرگان و گنبد در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در 4 تكرار طي سالهاي زراعي 1380-1377 مورد ارزيابي قرار گرفتند. در پايان هر سال آزمايش براي هر منطقه تجزيه واريانس ساده و بعد از پايان سه سال، براي هركدام از مناطق تجزيه مركب جداگانه انجام گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه در اكثر مناطق و سال‌هاي مورد بررسي تفاوت معني دار بين ارقام وجود داشت. با توجه به معني دار نبودن آزمون يكنواختي واريانس خطاهاي آزمايشي، تجزيه واريانس مركب براي سالها و مناطق مورد بررسي انجام شد و مشخص گرديد كه اثر متقابل ژنوتيپ × سال × مكان در سطح احتمال 1% معني دار بود. نتايج حاصل از تجزيه مركب نشان داد كه از نظر عملكرد دانه بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه اختلاف بسيار معني دار وجود داشت. و بيشترين ميزان محصول دانه به رقم شماره 4 (Tr8010200) و لاين شماره 15 (Tan"s"/pew"ss ) به ترتيب با 2635 و 2550 كيلوگرم در هكتار تعلق داشت در شرايط مشابه متوسط عملكرد رقم شاهد (زاگرس) 2462 كيلوگرم در هكتار بوده است. نتايج حاصل از تجزيه پايداري بر روي عملكرد دانه ژنوتيپ هاي مختلف بر اساس روشهاي پارامتري تيپ چهار (لين و بينز)، ضريب تغييرات و نيز روش غيرپارامتري رتبه نشان داد كه ژنوتيپ هاي رتبه نشان داد كه ژنوتيپ شماره 4 (Tr8010200) درهمه روش ها پايدارترين لاين بود. بنابراين با توجه به نتايج حاصل، ژنوتيپ شماره 4 (Tr8010200) بعنوان پرمحصول ترين و پايدارترين لاين انتخاب و در سال 1379 تحت عنوان رقم كوه‌دشت نام‌گذاري و براي كاشت در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير ديم كشور معرفي گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روستایی، م.، و حسینی، س.، و حسین پور، ط.، و کلاته، م.، و خلیل زاده، غ. (1383). مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم. علوم کشاورزی ایران, 35(2), 427-436. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4125Vancouver : کپی

روستایی مظفر، حسینی سیدکریم، حسین پور طهماسب، کلاته مهدی، خلیل زاده غلامرضا. مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2022January28];35(2):427-436. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4125IEEE : کپی

روستایی، م.، حسینی، س.، حسین پور، ط.، کلاته، م.، خلیل زاده، غ.، 1383. مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(2), pp.427-436. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4125. 

 
بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی