نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  2 ; از صفحه 337 تا صفحه 345 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد برخي از پارامترهاي ژنتيكي در ذرت به روش تلاقي هاي داي آلل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
تعداد 10 لاين اينبرد ذرت در سال 1380 در كليه تركيبات ممكن با يكديگر تلاقي داده شدند. درسال 1381 تلاقي هاي و 10 والد در طرح لاتيس با سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. دوازده صفت مهم زراعي از جمله عملكرد و برخي از اجزا عملكرد اندازه گيري شد. تفاوت بين ژنوتيپ ها براي كليه صفات بسيار معني دار بود. لذا تغييرات ژنتيكي بين ژنوتيپ ها به روش هاي هيمن و جينكز به اجزا افزايشي و غيرافزايشي تفكيك گرديد. نتايج نشان داد كه اجزا a وb كه به ترتيب ناشي از اثرات افزايشي و اثرات غالبيت ژن ها مي باشند، براي كليه صفات در سطح احتمال 1% معني داري است. همچنين ملاحظه گرديد كه اثرات مادري بجز براي تعداد برگ براي صفات ديگر معني دار است. بيشترين ميزان متوسط درجه غابليت براي عمق دانه و كمترين مقدار آن براي تعداد برگ و به ترتيب برابر 78/1 و 68/0 بدست آمد. قابليت توارث عمومي از 98 درصد براي درصد چوب بلال تا 85 درصد براي تعداد روز تا رسيدگي متغير بود. حداكثر قابليت توارث خصوصي مربوط به تعداد روز ازكاشت تا ظهور گل تاجي و به مقدار 75 درصد بود و حداقل آن به درصد چوب بلال و به ميزان 11 درصد تعلق داشت. با استفاده از نمودار گرافيكي و موقعيت خطوط رگرسيون كوواريانس رديفها روي واريانس رديفها و نحوه پراكنش والدها چنين نتيجه گيري شد كه والد 8/86K براي صفات عملكرد دانه، ارتفاع گياه و قطر بلال داراي بيشترين ژنهاي غالب و والد 1/1264K براي صفات عملكرد دانه، قطر بلال و تعداد روز از كاشت تا رسيدگي داراي بيشترين ژن مغلوب مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، ع.، و یزدی صمدی، ب.، و زالی، ع.، و زینالی خانقاه، ح.، و رضایی، ع. (1383). برآورد برخی از پارامترهای ژنتیکی در ذرت به روش تلاقی های دای آلل. علوم کشاورزی ایران, 35(2), 337-345. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4117Vancouver : کپی

رضایی عبدالحمید، یزدی صمدی بهمن، زالی عباسعلی، زینالی خانقاه حسن، رضایی عبدالمجید. برآورد برخی از پارامترهای ژنتیکی در ذرت به روش تلاقی های دای آلل. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2022May17];35(2):337-345. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4117IEEE : کپی

رضایی، ع.، یزدی صمدی، ب.، زالی، ع.، زینالی خانقاه، ح.، رضایی، ع.، 1383. برآورد برخی از پارامترهای ژنتیکی در ذرت به روش تلاقی های دای آلل. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(2), pp.337-345. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4117. 

 
بازدید یکساله 148 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی