نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 107 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي پايداري خاكدانه ها در برخي مناطق ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
 
چکیده: 
خاكدانه سازي فرايندي مهم و موقت در بحث ساختمان خاك است كه علاوه بر خصوصيات ذاتي خاك متاثر از كاربردي و مديريت اراضي بوده و پايداري آن بر ويژگي هاي مهم خاك مانند نفوذپذيري، تهويه، مقاومت، فرسايش، انتقال آب، املاح، گازها و گرما اثر قابل توجهي دارد. در اين پژوهش ، باهدف بررسي اثر ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بر پايداري خاكدانه‌ها،نمونه‌هاي دست نخورده خاك (از دو عمق 10-0 و 20-10 سانتي متر) از مناطق گلستان، مازندران، كرمانشاه و آذربايجان غربي در تابستان سال 1378 برداشت شده و پس از انتقال به آزمايشگاه، درصد پايداري درخاكدانه هاي 2/8 - 2 ميلي متر و مقدار پراكنش رس در آنها به روش پوجاسوك و كي 1990 اندازه گيري شده است. تجزيه واريانس داده هاي پژوهش براي پارامتر پايداري خاكدانه هاي تر نشانگر معني دار بودن تفاوت خاكها در همه مناطق نمونه برداري بوده است. ترتيب بزرگي ميانگين پايداري خاكدانه ها با آزمون دانكن و در سطح آماري پنج درصد چنين بوده است: مازندران، گلستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي. تحليل رگرسيون براي مجموعه مناطق و براي داده هاي هر منطقه نيز انجام شده و نشانگر آن بوده در مجموعه مناطق، تغييرات پايداري خاكدانه ها به طور عمده متاثر از مقدار مواد آلي R به توان دو برابر است با 0.723 در سطح احتمال 0.0001 است، در حاليكه در منطقه گلستان مقدار رس و در منطقه آذربايجان غربي مقدار شن بيشترين تاثير را داشته اند. نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام نيز منجر به ارائه معادله هايي شده است كه از آنها مقدار پايداري خاكدانه هاي تر در مناطق مربوطه را ميتوان از روي متغيرهاي ديگر خاك برآورد نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تاجیک، ف. (1383). ارزیابی پایداری خاکدانه ها در برخی مناطق ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 8(1), 107-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3975Vancouver : کپی

تاجیک فواد. ارزیابی پایداری خاکدانه ها در برخی مناطق ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1383 [cited 2022May19];8(1):107-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3975IEEE : کپی

تاجیک، ف.، 1383. ارزیابی پایداری خاکدانه ها در برخی مناطق ایران. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 8(1), pp.107-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3975. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی