برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 173 تا صفحه 190 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي انتقال فسفر از حوضه هاي آبخيز به آبهاي سطحي، (مطالعه موردي: حوضه سنت اسپيريت ايالت كبك كانادا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
كودهاي آلي و شيميايي حاوي فسفر براي افزايش حاصلخيزي خاك و توليد بيشتر محصولات كشاورزي به خاك مزارع اضافه ميشود، در صورتيكه در اكثر حوضه هاي آبخيز سعي بر آن است كه مقدار فسفر خارج شده از آنها كنترل گردد. در سالهاي اخير افزايش غلظت فسفر در آبهاي سطحي نگراني دانشمندان محيط زيست را به خود معطوف نموده است، اگر چه جلبكها و سيار گياهان آبزي نيازمند عناصر متعددي از جمله فسفر براي رشد خود ميباشند ولي به نظر ميرسد فسفر يكي از عناصر محدود كننده رشد آن‌ها باشد. به هر حال اين عنصر و تركيبات آلي و معدني آن عامل اصلي و كليدي مغذي شدن يا كهولت درياچه ها و ديگر پهنه هاي آب‌هاي ساكن گزارش شده است. دراين مطالعه به منطور بررسي نحوه انتقال فسفر به آبهاي سطحي نمونه هايي از چهار گروه اصلي خاك و همچنين رسوبات خارج شده از حوضه آبخيز سنت اسپيريت واقع در ايالت كوبك كانادا جمع آوري و به هر يك از نمونه ها به ترتيب 0، 50، 100، 500 ميلي گرم فسفر اضافه گرديد و مدت 7 روز جهت به تعادل رسيدن فسفر اضاه شده و نمونه هاي خاك و رسوب زير نمونه‌هايي در سه تكرار تهيه و مقدار فسفر قابل عصاره گيري در آب و فسفر محلول در آب با استفاده از روش مورفي و رايلي بعد از چهار ساعت شيك نمونه ها اندازه گيري شد. نتايج اندازه گيري ها نشان داد كه بيش از 90% فسفر قابل عصاره گيري پس از 3 ساعت از ذرات خاك و رسوب جدا شدند. بنابراين براي حصول اطمينان بيشتر جدا شدن فسفر محلول از ذرات خاك و رسوب چهار ساعت شيك نمونه هاي حاوي فسفر توصيه مي گردد. با اندازه گري مقدار فسفر قابل استفاده در تمام نمونه ها (با روش مهليچ) هم دماهاي بين فسفر قابل استفاده خاك در سطوح مختلف، فسفر اضافه شده و فسفر محلول در نسبت هاي مختلف آب و خاك تعيين گرديد. نتايج حاصله يك رابطه لگاريتمي خطي را بين هم دماهاي فسفر قابل عصاره گيري در آب و فسفر قابل استفاده در نسبت‌هاي مختلف آب و ذرات خاك و رسوب بيان ميكند. بنابراين با توجه به خصوصيات خاكهاي يك حوضه آبخيز و با دانستن پارامترهاي مربوط به خطوط هم دما (مانند شيب خطوط) و با استفاده از مدلهاي رياضي، انتقال فسفر محلول از حوضه هاي آبخيز را مي‌توان با اطمينان بالايي مدلسازي نمود در اين مطالعه از مدل ANSWERS براي انتقال فسفر استفاده شد و نتايج شبيه سازي مدل در يك حوضه آبخيز ارائه گرديد. مقايسه نتايج شبيه سازي و داده هاي مشاهده شده در حد مطلوب مي‌باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی