نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توانايي توليد بيولوژيك و اقتصادي جو بدون پوشينه در شرايط آب و هوايي منطقه گنبد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات استان گلستان، گرگان
 
چکیده: 
اين آزمايش در سال زراعي ۸۰-۱۳۷۹ به منطور ارزيابي تونايي توليد بيولوژيك و اقتصادي ژنوتيپهاي جو بدون پوشينه در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد اجرا شد. در اين آزمايش تعداد 15 ژنوتيپ جو بدون پوشينه همراه با جو رقم تركمن (به عنوان شاهد با پوشينه) با استفاده از طرح لاتيس ساده در دو تكرار ارزيابي شدند. عملكرد بيولوژيك، توليد اقتصادي، شاخص برداشت، اجزاي عملكرد، ارتفاع بوته و ويژگيهاي ديگر زراعي اين ژنوتيپها تعيين شدند. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد، ژنوتيپهاي مختلف از نظر عملكرد اقتصادي، ارتفاع بوته، تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال 1 درصد و از نظر صفات وزن خشك قبل از تشكيل سنبله و وزن هزار دانه در سنبله در سطح احتمال 1 درصد و از نظر صفات وزن خشك قبل از تشكيل سنبله و وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معني داري داشتند ولي از نظر صفات عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت بين آنها تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج نشان داد كه ژنوتيپهاي جو بدون پوشينه مرود بررسي در اين آزمايش نسبت به رقم شاهد برتري معني دراي از نظر توانايي توليد اقتصادي و بيولوژيك نداشتند اما به علت دارا بودن ويژگيهاي مطلوب نسبت به ارقام جو پوشينه دار، ميتواند كشت آنها مورد توجه قرار گيرد. از آنجايي كه ژنوتيپهاي موجود در اين آزمايش به صورت مقدماتي بررسي شده اند، ادامه تحقيق در مورد اين ژنوتيپها ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوری نیا، ع. (1382). ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک و اقتصادی جو بدون پوشینه در شرایط آب و هوایی منطقه گنبد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 10(1), 5-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3924Vancouver : کپی

نوری نیا عباسعلی. ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک و اقتصادی جو بدون پوشینه در شرایط آب و هوایی منطقه گنبد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1382 [cited 2022May16];10(1):5-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3924IEEE : کپی

نوری نیا، ع.، 1382. ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک و اقتصادی جو بدون پوشینه در شرایط آب و هوایی منطقه گنبد. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 10(1), pp.5-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3924. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی