برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي روشهاي زمين آمار در برآورد هدايت هيدروليكي خاك در مناطق شيب آب و پشت آب پايين دشت سيستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدايت هيدروليكي خاك مهمترين پارامتر فيزيكي است كه پروژه هاي زهكشي را از ديدگاه فني متاثر ميكند. هدف اين تحقيق بررسي تغييرات مكاني هدايت هيدروليكي و انتخاب مناسبترين روش ميانيابي براي برآورد هدايت هيدروليكي ميباشد. اين تحقيق روي 605 داده اندازه گيري شده هدايت هيدروليكي در دشت سيستان به انجام رسيده است. روشهاي ميانيابي استفاده شده شامل كريگينگ، ميانگين متحرك وزني و TPSS بوده كه تكنيك cross-validation با معيار آماري ميانگين قدر مطلق خطا MAE براي ارزيابي استفاده شده است. با توجه به اندازه گيري هدايت هيدروليكي در دو حالت اشباع و غير اشباع، داده هاي مربوط به هر روش به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است. در ضمن، با تعديل داده هاي هدايت هيدروليكي غير اشباع، مجموع هدايت هيدروليكي اشباع و غير اشباع تعديل شده، به طور جدا در ارزيابيها به كار گرفته شده است. بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه همبستگي مكاني هدايت هيدروليكي در اين منطقه نسبتا كم مي‌باشد به طوريكه مدل نيم تغيير نماي تجربي هدايت هيدروليكي اشباع با يك روند تقريبا كروي تا شعاع تاثير 15 كيلومتر داراي CO بر روي SILL برابر 83 درصد ميباشد. به همين دليل روش كريگينگ دقت قابل قبولي را در برآورد هدايت هيدروليكي ارائه نداد. در مجموع روش TPSS با توان دو، بيشترين دقت MAE برابر 304/1 متر بر روز) را در برآورد هدايت هيدروليكي اشباع خاك دارا ميباشد. در مورد هدايت هيدروليكي غير اشباع نيز روش TPSS با توان دو و سه با MAE برابر 166/0 و 241/0 متر بر روز، مناسبترين روش تشخيص داده شد. همچنين روش TPSS باتوان دو MAE برابر 094/1 متر بر روز، نتايج دقيقتري نسبت به ساير روش ها در برآورد هدايت هيدروليكي تعديل شده ارائه كرد. با مقايسه نسبت MAE,MBE مناسبترين روش ميانيابي به ميانگين واقعي داده ها در سه حالت اشباع و غير اشباع و تعديل شده مشخص گرديد كه خطا و انحراف نسبي روش TPSS در برآورد ضريب آبگذري درحالت تعديل شده نسبت به دو حالت ديگر كمتر مي‌باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی