نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  1 ; از صفحه 53 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مخمر ساكارومايسس سرويسيه روي توليد و تركيبات شير گاو هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
به منظور تعيين اثر استفاده از سطوح مختلف مخمر ساكارومايسس سرويسيه SC47 در تغديه گاوهاي شيرده و توليد آنها، آزمايشي با به كار بردن طرح چرخشي متوازن با دوازده راس گاو (در مرحله اول شيردهي)، چهار جيره (يك الي چهار)، سه دوره (هر دوره 28 روز)، سه بلوك و چهار راس گاو در هر بلوك انجام شد. اجزاي اصلي جيره پايه شامل يونجه خشك 23/65 درصد، ذرت سيلوشده 17/2 درصد و مواد متراكم 59/15 درصد براساس ماده خشك بود. به جيره هاي آزمايشي يك الي چهار به ترتيب سطوح صفر، 3،6،12 گرم مخمر ساركارومايسس سرويسيه در روز اضافه شد. جيره ها به صورت كاملا مخلوط مصرف شد، ولي مخمر به صورت افشان برو ريو غذاي وعده بعد از ظهر خوراك پاشيده مي‌شد. گاوها به صورت انفرادي و تا حد اشتها تغذيه و روانه سه دفعه دوشيده ميشدند. توليد شير درهر بار دوشش ركورد گيري و نمونه گيري از شير هفته اي دوبار جهت تعيين تركيبات آن صورت ميگرفت. در پايان هر دوره آزمايشي نمونه گيري خون جهت تعيين متابويتهاي آن ونيز نمونه گيري از مايع شكمبه براي تعيين pH شكمبه گاوها انجام ميشد. در اين آزمايش ميزان ماده خشك مصرفي، تغييرات وزن بدن و توليد شير خام تحت تاثير جيره هاي آزمايشي قرار نگرفت ولي درصد چربي، درصد مواد جامد بدون چربي و درصد كل مواد جامد شير با مصرف مخمر افزايش پيدا كرد. (p<0/05). افزايش درصد پروتئين شير معني دار نبود، همچنين غلظت لاكتوز شير تحت تاثير تغذيه مخمر قرار نگرفت. متوسط توليد شير تصحيح شده براي 3/2 درصد چربي براي جيره هاي يك الي چهار به ترتيب برابر 33/28، 30/92، 33/48 و 33/55 كيلوگرم در روز، براي 3/5 درصد چربي برابر 31/61، 29/35، 31/81، 31/9 كيلوگرم در روز و براي 4 درصد چربي به ترتيب 29/29، 27/25، 29/47 و 29/53 كيلوگرم در روز بوده كه تفاوت معني داري بين ميانگينها در تمامي موارد وجود نداشت (p>0/05). ميانگين Ph مايع شكمبه براي تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري نيز با هم نداشت. همچنين غلظت گلوكز، كلسيم، فسفر، سديم، كلسترول، تري گليسريدها، نيتروژن اوره اي و كل پروتئني پلاسماي خون گاوهايي كه جيرههاي متفاوت دريافت كردند اختلافي نداشت ولي نيتروژن اوره اي پلاسماي خون گاوهايي كه مخمر مصرف كرده بودند افزايش غير معني دار داشت. (P>0/05) همچنين غلظت پتاسيم (P<0/05) و منيزم (p<0/05) خون گاوهايي كه مخمر مصرف كرده بودن كمتر از گروه شاهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک خواه، ع.، و دهقان بنادکی، م.، و زالی، ا. (1383). اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین. علوم کشاورزی ایران, 35(1), 53-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3916Vancouver : کپی

نیک خواه علی، دهقان بنادکی مهدی، زالی ابوالفضل. اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2022May16];35(1):53-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3916IEEE : کپی

نیک خواه، ع.، دهقان بنادکی، م.، زالی، ا.، 1383. اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(1), pp.53-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3916. 

 
بازدید یکساله 246 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی