برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  1 ; از صفحه 61 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

مقاومت ارقام گندم بهاره (.Triticum aestivum L) نسبت به تنش شوري در مراحل رويشي و زايشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
به منظور معرفي ارقام مقاوم به شوري و استفاده از آنها در برنامه هاي به نژادي، تنوع ژنتيكي مقاومت به اين تنش در 20 ژنوتيپ گندم طي آزمايشي بررسي گرديد. جهت ايجاد شرايط نسبتا طبيعي براي اجراي آزمايش اين پژوهش به صورت گلداني و درداخل يك تونل پلاستيكي به اجرا درآمد. اين مطالعه در چهار سطح شوري (سطح شاهد و 3 سطح با هدايت الكتريكي 4و8و12 دسي زيمنس بر متر) در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز با استفاده از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در 3 تكرار اجرا گرديد و 18 صفت مرفولوژيك و آگرونوميك مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه بين ژنوتيپها در كليه صفات درسطح احتمال 1/0 درصد اختلاف معني دار وجود داشت. از نسبت +^K^+/Na به عنوان معيار گزينشي استفاده شد و همبستگي هاي محاسبه شده بين اين نسبت و 18 صفت مذكور، مفيد بودن اين معيار را براي گزينش تاييد كرد. تجزيه كلاستر و حساسيت محيطي براي 20 ژنوتيپ نشان داد كه ژنوتيپهاي تجن، روشن، N-75-11 ، N-75-14 ، N-75-3 ، N-75-4 و N-75-17 داراي ميزان بالايي از نسبت مذكور (و همچنين داراي وضعيت مطلوب از لحاظ 18 صفت آگرونوميك و مرفولوژيك ) بودند و بنابراين، به عنوان ارقام مقاوم شناسايي شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی