نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

نحوه عمل ژن و وراثت پذيري شاخصهاي مقاومت به تنش خشكي در كلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج
 
چکیده: 
نحوه عمل ژن و وراثت پذيري عملكرد و شاخصهاي مقاومت به تنش خشكي در كلزا، با استفاده از طرح تلاقي هاي دي الل مطالعه شد. تعداد 28 ژنوتيپ متشكل از 21 دو رگ نسل f2 و هفت والد تحت دو رژيم آبياري (تنش و بدون تنش رطوبتي در گياه) مورد ارزيابي قرار گرفتند. واريانس ژنوتيپها براي صفات از نظر آماري معني دار بود، بنابراين تنوع ژنتيكي بالايي در بين ژنوتيپها وجود داشت. تجزيه دي آلل هر دو عمل افزايشي و غير افزايشي ژن ها را در كنترل عملكرد دانه در هر دو شرايط محيطي و نيز دركليه شاخص ها به جز شاخص پاسخ به خشكي نشان داد. نتايج مبين وجود هتروزيس براي عملكرد دانه و كليه شاخص ها به جز شاخص تحمل بود. وراثت پذيري عمومي بالاي براي صفات مورد بررسي تعيين گرديد. حال آنكه وراثت پذيري خصوصي صفات از كم تا زياد متغير بود. از ميان شاخص ها، تنها دو شاخص پاسخ به خشكي و متوسط بهره وري از وراثت پذيري خصوصي بالايي به ترتيب معادل 58/96 و 01/68 درصد برخوردار بودند. ميانگين درجه غالبيت و تحليل اجزاي واريانس، اثر فوق غالبيت و در نتيجه اهميت بيشتر غالبيت ژني را در كنترل ژنتيكي عملكرد دانه و اغلب شاخصها نشان داد، ولي به علت انحراف از فرضيات مدل، به نظر مي‌رسد كه اين فوق غالبيت از نوع كاذب باشد. همچنين والدهاي مورد مطالعه از نظر عملكرد دانه و اغلب شاخص ها داراي آلل هاي غالب بيشتري نسبت به آلل هاي مغلوب بودند. كليه شاخص‌هاي مقاومت به تنش خشكي به جز شاخص پاسخ به خشكي داراي همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد دانه در شرايط مطلوب بودند. در حاليكه در شرايط تنش عملكرد دانه تنها با شاخصهاي تحمل به تنش و متوسط بهره وري همبستگي مثبت و معني دار نشان داد. شاخص متوسط بهره وري به علت داشتن تنوع ژنتيكي بالا، قابليت توارث زياد و نيز همبستگي معني دار با عملكرد دانه براي گزينش ارقام متحمل به تنش خشكي مناسب به نظر ميآيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیری اوغان، ح.، و مقدم، م.، و احمدی، م.، و داوری، س. (1383). نحوه عمل ژن و وراثت پذیری شاخصهای مقاومت به تنش خشکی در کلزا. علوم کشاورزی ایران, 35(1), 73-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3914Vancouver : کپی

امیری اوغان حسن، مقدم محمد، احمدی محمدرضا، داوری سیدجعفر. نحوه عمل ژن و وراثت پذیری شاخصهای مقاومت به تنش خشکی در کلزا. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2022May21];35(1):73-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3914IEEE : کپی

امیری اوغان، ح.، مقدم، م.، احمدی، م.، داوری، س.، 1383. نحوه عمل ژن و وراثت پذیری شاخصهای مقاومت به تنش خشکی در کلزا. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(1), pp.73-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3914. 

 
بازدید یکساله 247 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی