برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  1 ; از صفحه 107 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه رابطه مقاومت ژنوتيپ هاي مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps put) با گرانول هاي نشاسته آندوسپرم دانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج
 
چکیده: 
مقاومت 30 ژنوتيپ گندم به سن گندم در سال زراعي 1379-80 در شرايط مزرعه ارزيابي گرديد. روش ارزيابي، ايجاد آلودگي با رها سازي پوره هاي سن در داخل قفس هاي پرورشي نصب شده بر روي ژوتپهاي گندم بود. براساس ميانگين شاخصهاي مقاومت ژنوتيپهاي شماره 14 و 15 در گروه مقاوم و ژنوتيپهاي شماره 12 و 30 در گروه حساس قرار گرفتند. براي مطالعه رابطه بين مقاومت ژنوتيپهاي گندم و فراواني گرانول هاي نشاسته، گرانول ريز (1 تا 10 ميكرون) و درشت نشاسته 10 تا 30 ميكرون در مساحت معيني از آرد دانه هاي سالم وسن زده ژنوتيپهاي مورد مطاله اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه تفاوت معني داري بين ژنوتيپهاي گندم از نظر فراواني گرانولهاي نشاسته در دانه هاي سالم و سن زده وجود دارد. دانه هاي سن زده 9/36%، كاهش گرانول ريز داشتند كه نشان مي داد سن گندم عمدتا گرانول هاي ريز نشاسته را مورد تغذيه قرار ميدهد، طبق نتايج به دست آمده از تجزيه همبستگي‌ها ژنوتيپهاي گندمي كه در دانه‌هاي سالم گرانول درشت بيشتري داشته باشند و به هنگام تغذيه سن گندم گرانول ريز نشاسته كمتري از دست بدهند به طور نسبي مقاومتر ميباشند. بنابراين ارزيابي و انتخاب اوليه ارقام و لاينهاي مقاوم گندم به سن گندم با اندازه گيري گرانول هاي نشاسته در آرد دانه هاي سالم و سن زده امكان پذير به نظر ميرسد. تعيين رابطه بين مقاومت ژنوتيپهاي گندم و فراواني گرانول‌هاي نشاسته، با استفاده از تجزيه رگرسيون ريج صورت گرفت و در اين ارتباط معادله خطي زير به دست آمد كه در آن R شاخص مقاومت، X1,X2 به ترتيب درصد كاهش گرانول ريز در دانه هاي سن زده و نسبت گرانول درشت به ريز در دانه هاي سالم ميباشند. (R=5/5-0/04(X1)+9/79(X2 شاخص مقاومت به دست آمده با معادله فوق از 2 تا 8 متغير خواهد بود و ژنوتيپ‌هايي كه شاخص مقاومت آنها 2-3/5، 3/5-5، 5-6/5، 6/5-8 باشند به ترتيب حساس، نيمه حساس، نيمه مقاوم و مقاوم مي‌باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی، پ.، و رضابیگی، م.، و قنادها، م.، و بزرگی پور، ر. (1383). مطالعه رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps put) با گرانول های نشاسته آندوسپرم دانه. علوم کشاورزی ایران, 35(1), 107-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3911Vancouver : کپی

زمانی پیمان، رضابیگی منوچهر، قنادها محمدرضا، بزرگی پور رضا. مطالعه رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps put) با گرانول های نشاسته آندوسپرم دانه. علوم کشاورزی ایران. 1383 [cited 2021September22];35(1):107-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3911IEEE : کپی

زمانی، پ.، رضابیگی، م.، قنادها، م.، بزرگی پور، ر.، 1383. مطالعه رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps put) با گرانول های نشاسته آندوسپرم دانه. علوم کشاورزی ایران, [online] 35(1), pp.107-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3911. 

 
بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی