برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 29 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پراكنش و زي توده كوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربي درياي خزر (حوضه آبهاي گيلان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اکولوژی، ‌ مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر، بندر انزلی
 
چکیده: 

قسمت اعظم آبزيان درياي خزر را بي مهرگان تشكيل مي دهند كه از اين بي مهرگان، كفزيان بيشترين درصد را دارا هستند. راسته Cumacea  متعلق به شاخه Arthropoda و رده  Crustaceaبوده و نقش مهمي در تغذيه تاسماهيان درياي خزر دارند. اين بررسي طي سالهاي 1370 و 1371 روي 16خط عمود بر ساحل، در اعماق 10 و 20 و 50 و 100 متردر درياي خزر (سواحل گيلان) با نمونه بردار grabبا دو تكرار در سه مرحله انجام شد. بررسيها نشان دادند كه حداكثر ميانگين زي توده اين خانواده در عمق 10 متر مربوط به خط مطالعاتي 15 (منطقه شرق) با ميزان 62/9 گرم در متر مربع و كمترين زي توده اين آبزي در عمق 20 متر مربوط به خط مطالعاتي 1 با ميانگين 07/0 گرم درمتر مربع بود. بيشترين زي توده در فصل بهار با ميانگين 48/6 گرم در متر مربع و كمترين زي توده، در فصول پاييز - زمستان با ميانگين 47/1 گرم در مترمربع مشاهده گرديد. عمق 100 متر با ميانگين 4.99±0.45 و بيشترين و عمق 10 متر با ميانگين 55/0±48/3 (X±SE) گرم درمترمربع كمترين زي توده را به خود اختصاص داد. در مجموع ميانگين زي توده اين كفزيان دراعماق و فصول مختلف تفاوت معني داري را نشان داد(P<0.05) . درصد كل مواد آلي بستر داراي تغييرات محسوسي بوده به طوريكه ميانگين آن از حداكثر 37/10 درصد در عمق 100 متر تا حداقل 55/3 درصد در عمق 10متر متغير بود. همچنين بيشترين درصد ماسه بستر در عمق 10 متر با ميزان 64/58 درصد و كمترين مقدار آن در عمق 100 متر با ميزان 73/34 درصد بود. به طور كلي ميزان زي توده اين كفزيان در مناطق شرقي نسبت به مناطق غربي اين استان بيشتر است، به طوريكه ميانگين زي توده اين آبزي در منطقه شرق 45/0±75/4 و در منطقه غرب 31/0±59/3 (X±SE) گرم در متر مربع است. آناليز غير پارامتري كروسكال -واليس نشاندهنده اختلاف معني‌دار ميانگين زي توده اين آبزي در دو منطقه ميباشد (P<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالملکی، ش.، و باقری، س. (1382). بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), 12(4), 29-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3848Vancouver : کپی

عبدالملکی شهرام، باقری سیامک. بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان). مجله علمی شیلات ایران (فارسی). 1382 [cited 2021September26];12(4):29-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3848IEEE : کپی

عبدالملکی، ش.، باقری، س.، 1382. بررسی پراکنش و زی توده کوماسه (Pseudocumidae) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (حوضه آبهای گیلان). مجله علمی شیلات ایران (فارسی), [online] 12(4), pp.29-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3848. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی