برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  16 , شماره  4 ; از صفحه 28 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر شرايط محيطي بر تغييرات كربوهيدراتها در سه گونه اكاليپتوس، Eucaliptus: E. camadulensis Dehnh. E. viminalis Labill, E. froticetorum Muell

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

جهت به دست آوردن نشانگرهاي بيوشيميايي كربوهيدراتي در شرايط مختلف بوم شناختي فصلي، سرشاخه‌هاي برگدار سه گونه E. camaldulensis Dehnh. ،E. froticetorum Muell  و E. viminalis Labill از مناطق: زاغمرز (مازندران)، نورآباد ممسني (فارس) و ملاوي (لرستان) جمع‌آوري شد. با عصاره‌گيري الكلي ـ آبي و سپس آبي، قندهاي محلول (غيرساختماني) استخراج گرديدند. ويژگيها و تغييرات كمي و كيفي قندهاي استخراج شده توسط تكنيكهاي رنگ‌سنجي، كروماتوگرافي لايه نازك (TLC)، كرماتوگرافي گاز ـ مايع (GLC) و كروماتوگرافي گازي ـ طيف نگار جرمي (GC-MS) مورد بررسي قرار گرفت. مقدار قندهاي احياكننده، برحسب شرايط بوم شناختي، فصلي و گونه گياهي، از 3.45mg/g DW تا 18/9 mg/gDW با متوسط 12.9mg/gDW  و قندهاي غيراحياكننده (اليگوساكاريدها) از 10/2mg/gDW تا47.3mg/gDW  با ميانگين 20.5mg/gDW، و پلي‌ساكاريدها از8.18mg/gDW  تا 25/77mg/gDW با متوسط12mg/gDW  در تغيير بود. كاهش مقدار پلي ساكاريدها با افزايش قندهاي غيراحياكننده و افزايش آنها با افزايش قندهاي احياكننده همراه بود. در مناطقي با زمستان سرد و تابستان گرم افزايش قندهاي آزاد سلولي به ويژه ساكارز و رافينوز مشاهده گرديد. منوساكاريدهاي گلوكز، فروكتوز، رامنوز، گزيلوز، فوكوز و ريبوز و همچنين اورونيك اسيدهاي گالاكتورونيك و گلوكورونيك و اليگوساكاريدهاي ساكارز و رافينوز قندهاي غيرذخيره‌اي را تشكيل مي‌داد. برخلاف اكثر گياهان كه پلي ساكاريد ذخيره‌اي آنها نشاسته و يا تركيبات فروكتاني است، در اين سه گونه پليمري است با زير واحدهاي: گلوكز، گالاكتوز، آرابينوز ـ مانوز، رامنوز، گزيلوز، گالاكتورونيك اسيد و گلوكورونيك اسيد كه بيشتر شبيه واحدهاي سازنده تركيبات پكتيني ديواره سلولي است. كروماتوگرامهاي گاز ـ مايع نشان داد كه در مناطقي با زمستان سرد، واحدهاي سازنده پلي ساكاريدهاي ذخير‌ه‌اي بيشتر از نوع گلوكز ـ گالاكتوز است تا آرابينوز ـ رامنوز، زيرا در شرايط تنشي با تخريب پلي ساكاريد ذخيره‌اي، واحدهاي سازنده اليگوساكاريدهاي رافينوزي مهيا مي‌شود كه در مقاومت به تنشها و شرايط سرمايي نقش دارد. اين عمل با كاهش نقطه انجماد آب بافت و تنظيم فشار اسمزي از طريق افزايش غلظت شيره واكوئلي انجام مي‌شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیم زاده معبود، ح.، و عباسی، م.، و فخرطباطبایی، س. (1382). بررسی اثر شرایط محیطی بر تغییرات کربوهیدراتها در سه گونه اکالیپتوس, Eucaliptus: E. camadulensis Dehnh. E. viminalis Labill, E. froticetorum Muell. زیست شناسی ایران, 16(4), 28-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3552Vancouver : کپی

ابراهیم زاده معبود حسن، عباسی محمدرضا، فخرطباطبایی سیدمحمد. بررسی اثر شرایط محیطی بر تغییرات کربوهیدراتها در سه گونه اکالیپتوس, Eucaliptus: E. camadulensis Dehnh. E. viminalis Labill, E. froticetorum Muell. زیست شناسی ایران. 1382 [cited 2021September28];16(4):28-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3552IEEE : کپی

ابراهیم زاده معبود، ح.، عباسی، م.، فخرطباطبایی، س.، 1382. بررسی اثر شرایط محیطی بر تغییرات کربوهیدراتها در سه گونه اکالیپتوس, Eucaliptus: E. camadulensis Dehnh. E. viminalis Labill, E. froticetorum Muell. زیست شناسی ایران, [online] 16(4), pp.28-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3552. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی