برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 17 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان يد ادرار دانش آموزان نيشابور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يد از طريق شركت در ساختمان هورمونهاي تيروئيدي نقش بسزايي در متابوليسم تمام سلولهاي بدن به عهده دارد. از مهمترين اختلالات ناشي از كمبود يد (IDD) مي توان به كرتينيسم، گواتر، هيپوتيروئيدي و عدم رشد كافي جسماني ـ رواني و ذهني اشاره كرد. كشور ايران به ويژه نواحي زاگرس، البرز و بينالود دچار كمبود يد است، لذا كميته ملي پيشگيري از IDD بنابه سفارش WHO توليد و مصرف نمكهاي خوراكي يددار را از سال 1368 در ايران اجباري نموده است. طبق برنامه اين كميته بايد ميزان درصد كمبود يد تا سال 1379 به كمتر از 10 درصد مي رسيد، بنابراين با اتمام موعد مقرر به منظور بررسي ميزان موفقيت برنامه اين طرح انجام شده است. جمعيت مورد مطالعه 35 هزار دانش آموز مشغول به تحصيل در 100 مدرسه ابتدايي و راهنمايي شهر نيشابور بود. در زمستان1379  از كل اين جمعيت از 1116 دانش آموز كه 430 نفر در مقطع ابتدايي و 686 نفر در مقطع راهنمايي بودند به طور خوشه اي از 40 مدرسه اولين نمونه ادرار صبحگاهي گرفته شد و با انجام آزمايش به روش هضم اسيدي ميزان ميانگين يد ادرار تمام افراد مورد مطالعه 3/84 μg/dl با انحراف استاندارد 59/2(SD)  به دست آمد كه نمايانگر كمبود يد از درجه متوسط مي باشد. 9/31 درصد افراد دچار كمبود شديد با ميزان يد ادرار كمتر از۲μg/dl و ۴۵.۵ درصد دچار كمبود متوسط با ميزان يد ادرار 2-4.99 μg/dl و 19 درصد آنها دچار كمبود خفيف با ميزان يد ادرار9.99 μg/dl ـ5 بودند. يعني در كل 3/96 درصد دانش آموزان مورد بررسي دچار كمبود يد با ميزان يد ادرار كمتر از 10 μg/dl بودند و فقط 7/3 درصد افراد دچار كمبود يد نبودند (ميزان يد ادرار بيشتر از 10 μg/dl  ميانگين يد ادرار در پسران 3.82 μg/dl با 70/ SD= ۲، در دختران μg/dl  3.85با 46/SD=۲، در دانش آموزان مقطع ابتدايي3.92 μg/dl  با 71/2 SD= و در افراد مورد مطالعه مقطع راهنمايي 3.78 μg/dl با 51/ SD= ۲به دست آمد. با انجام آزمون t و با توجه به ارزش P برابر 85/0 اختلاف معني داري بين ميانگين هاي يد ادرار پسران و دختران مورد مطالعه و نيز با توجه به ارزش P معادل 16/0 اختلاف معني داري بين ميانگين هاي يد ادرار دانش آموزان مقطع ابتدايي و راهنمايي وجود ندارد. هرچند مطالعات انجام شده در برخي از شهرها مانند زاهدان، سمنان و اصفهان نمايان ساخته اند كه برنامه ملي پيشگيري از IDD موفق بوده اما با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مقطعي مي توان نتيجه گيري نمود كه اين برنامه در تمام كشور موفق نبوده است. لذا وزارت بهداشت بايد جهت كنترل IDD برنامه اي مستمر و دقيق به اجرا گذاشته و آن را به طور مداوم ارزيابي نمايد تا اگر نقصي وجود دارد برطرف شود. انجام پروژه كنوني اهميت ارزيابي و پيگيري برنامه پيشگيري از IDD را نمايان ساخته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهرزاد، ج.، و متولی زاده کاخکی، ع. (1382). میزان ید ادرار دانش آموزان نیشابور. مجله پزشکی کوثر, 8(1), 17-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3436Vancouver : کپی

مهرزاد جمشید، متولی زاده کاخکی علیرضا. میزان ید ادرار دانش آموزان نیشابور. مجله پزشکی کوثر. 1382 [cited 2021September24];8(1):17-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3436IEEE : کپی

مهرزاد، ج.، متولی زاده کاخکی، ع.، 1382. میزان ید ادرار دانش آموزان نیشابور. مجله پزشکی کوثر, [online] 8(1), pp.17-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3436. 

 
بازدید یکساله 251 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی