نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت در تقويت پيوندهاي روستايي- شهري (مطالعه موردي: شهرستان شهرضا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
تقويت پيوندهاي روستايي - شهري مستلزم داشتن روش و الگوي مناسبي از توسعه و توسعه منطقه اي است. هر کشوري به دنبال الگوي مطلوب و بومي توسعه است که با فرهنگ بومي، مباني اعتقادي و شرايط اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و سياسي خود تطابق داشته باشد، ازاين رو مسوولان کشور براي ايجاد جامعه مطلوب و استقرار تمدني اسلامي - ايراني، الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت را براي برنامه ريزي کشور مطرح کردند. پژوهش حاضر با هدف تقويت پيوندهاي روستايي - شهري برمبناي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت در شهرستان شهرضا، تدوين شده است و درصدد آن است که با نگاهي نو و رويکردي منطبق بر مباني نظري الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، الگوي بومي متناسب با شرايط جغرافيايي و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، اعتقادي، محيطي و کالبدي روستاهاي شهرستان را معرفي کند. پژوهش حاضر، با توجه به هدف، از نوع کاربردي و از نظر ماهيت و روش، از نوع تحقيقات توصيفي - تحليلي و پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل مسوولان و مديران مرتبط با موضوع در سطح شهرستان است که به دليل حجم کم جامعه، همه جامعه آماري با روش تمام شماري انتخاب شدند. ابزار و روش هاي گردآوري اطلاعات به صورت اسنادي و کتابخانه اي، مصاحبه و پرسش نامه است. با بهره گيري از نرم افزار SPSS، داده هاي پژوهش، تجزيه و تحليل شدند و براي پاسخ گويي به پرسش ها و آزمون فرضيات، از آزمون T تک نمونه اي، آزمون ميانگين نمونه زوجي و آزمون خي دو (Chi-Square) استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان دادند که وضعيت موجود پيوندهاي روستايي - شهري، با تحقق الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت، تغيير خواهد کرد و شرايط مطلوب تري به دست خواهد آورد و کاهش فقر و نابرابري هاي موجود بين شهر و روستا را موجب مي شود. بنابراين، باتوجه به اثرپذيري پيوندهاي شهري - روستايي از تحقق الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت و بهبود شرايط وضعيت موجود مي توان گفت که تحقق الگوي اسلامي - ايراني تقويت پيوندهاي روستايي - شهري را در شهرستان شهرضا موجب خواهد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوهری، م.، و صیدایی، س.، و نوری، س.، و تقدیسی، ا. (1396). نقش الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی- شهری (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا). برنامه ریزی فضایی, 7(1 (پیاپی 24) ), 59-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310028Vancouver : کپی

جوهری مجید، صیدایی سیداسکندر، نوری سیدهدایت اله، تقدیسی احمد. نقش الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی- شهری (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا). برنامه ریزی فضایی. 1396 [cited 2022August17];7(1 (پیاپی 24) ):59-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310028IEEE : کپی

جوهری، م.، صیدایی، س.، نوری، س.، تقدیسی، ا.، 1396. نقش الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تقویت پیوندهای روستایی- شهری (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا). برنامه ریزی فضایی, [online] 7(1 (پیاپی 24) ), pp.59-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310028. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 184 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی