نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آثار سبک مديريت روستايي بر پايداري سکونتگاه هاي روستايي در شهرستان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
توانمندي هاي محيطي، بستر الگوهاي استقرار متناسب سکونتگاه هاي انساني را در فضاهاي جغرافيايي فراهم مي کند. در اين ميان، مهاجرت و جابه جايي نامتناسب مکاني انسان ها موضوعي پايا به ويژه در مهاجرت هاي بي رويه روستا - شهري در رشته هاي گوناگون علوم انساني است که توجه پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. اين پژوهش با روش تحليلي - توصيفي و بهره گيري از منابع و اسناد موجود و پرسش نامه به بررسي آثار سبک مديريت روستايي بر ميزان پايداري سکونتگاه هاي روستايي در شهرستان اصفهان پرداخته است. جامعه آماري، دويست هزار نفر از روستاييان شهرستان اصفهان است که به صورت تصادفي، 400 نفر سرپرست خانوار براي حجم نمونه تعيين شد. باتوجه به ضريب همبستگي پيرسون، بين شاخص ها و سبک هاي چندگانه مديريتي در روستاها ارتباط ديده مي شود، به طوري که مديريت اجرايي اين روستاها از نظر شاخص انگيزش، سبک آمرانه - خيرخواهانه و بسيار متمايل به سبک مشورتي، از نظر شاخص تعامل - نفوذ، سبک آمرانه - خيرخواهانه متمايل به سبک مشورتي، از نظر شاخص تصميم گيري، سبک آمرانه - خيرخواهانه و از نظر شاخص اهداف اجرايي و آموزش، سبک آمرانه –خيرخواهانه و اندکي متمايل به سبک مشورتي است. از سويي ارتباطي مستقيم بين نوع سبک مديريت و پايداري سکونتگاه هاي روستايي بين روستاهاي شهرستان وجود دارد. همچنين سطح معني داري صفر که کوچک تر از 0.01 است، بيان کننده وجود همبستگي معني دار بين دو متغير سبک مديريت و پايداري سکونتگاه ها است. نتايج نشان مي دهند همانند همه اقدامات بالا به پايين، توجه چنداني به مشارکت کردن افراد روستايي نبوده و تنها به صورت اقدامات دستوري - اجرايي انجام شده که اين مساله يکي از اسباب تخليه و ناپايداري روستاهاي شهرستان اصفهان بوده است که اقدامات توسعه اي از سوي مسوولان به پايداري جمعيتي منجر نشده و به تخليه آن ها نيز کمک کرده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، س. (1396). بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه های روستایی در شهرستان اصفهان. برنامه ریزی فضایی, 7(1 (پیاپی 24) ), 41-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310024Vancouver : کپی

قنبری سیروس. بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه های روستایی در شهرستان اصفهان. برنامه ریزی فضایی. 1396 [cited 2022August17];7(1 (پیاپی 24) ):41-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310024IEEE : کپی

قنبری، س.، 1396. بررسی آثار سبک مدیریت روستایی بر پایداری سکونتگاه های روستایی در شهرستان اصفهان. برنامه ریزی فضایی, [online] 7(1 (پیاپی 24) ), pp.41-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310024. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی