نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت آب زيرزميني دشت زنجان از نظر استانداردهاي شرب با استفاده از رويکرد زمين آمار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
در بررسي تغييرات مکاني پارامتر هاي کيفي آب هاي زيرزميني براي شناخت وضعيت کيفي آبخوان، منابع آلوده کننده و تعيين مناسب ترين راهکارهاي مديريتي، روش هاي زمين آماري و GIS ابزار مفيدي هستند. در اين پژوهش، توزيع پارامتر هايي نظير EC، TDS، TH و pH در منابع آب زيرزميني دشت زنجان با استفاده از روش هاي زمين آماري عکس فاصله (IDW)، توابع شعاعي (RBF)، تخمين گر موضعي (GPI)، تخمين گر عام (LPI) و روش کريجينگ معمولي (OK) در نرم افزار ArcGIS بر اساس نمونه هاي آب زيرزميني 34 حلقه چاه ارزيابي و نقشه هاي پراکنش مکاني هر کدام تهيه شد. پس از بررسي واريوگرام و مشخص شدن مکاني بودن تغييرات پارامتر ها، اقدام به ميان يابي پارامتر ها شد و با استفاده از روش اعتبارسنجي متقابل (CV) و ريشه دوم ميانگين مربعات خطا (RMSE)، بهترين مدل ارزيابي با کمترين مقدار RMSE انتخاب شد. نتايج نشان داد، پارامترهاي EC و pH با استفاده از روش عکس فاصله و پارامترهاي TH و TDS با استفاده از روش تخمين گر توابع شعاعي کمترين مقدار RMSE را داشته اند و براي تهيه نقشه توزيع مکاني پارامترهاي کيفيت آب زيرزميني از اين روش ها استفاده شد. با توجه به استاندارد آب آشاميدني سازمان بهداشت جهاني و نقشه هاي به دست آمده از زمين آمار، پارامتر pH در کل دشت براي شرب بدون محدوديت است و مقدار پارامتر EC در چهار چاه والايش، ديزج آباد، زنجان و مهتر در جنوب شرقي، مرکز و شمال غربي دشت محدوديت دارد که ناشي از فعاليت هاي کشاورزي در اين منطقه است. مقدار پارامتر TDS بجز شمال شرقي در کل دشت داراي محدوديت زياد از نظر مصرف شرب است. در تعداد کمي از چاه هاي دشت مقدار TH بدون محدوديت است و مقادير اين پارامتر در دشت زنجان از نظر شرب محدوديت ايجاد مي کند و از نظر سختي، آب کليه چاه ها در طبقه سخت و خيلي سخت طبقه بندي مي شوند. به نظر مي رسد، دليل روند کاهش کيفيت آب زيرزميني برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني و حفر چاه هاي غيرمجاز و گسترش فعاليت هاي صنعتي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عینلو، ف.، و معافی رابری، ع.، و ملکیان، آ.، و قضاوی، ر.، و محسنی ساروی، م. (1395). بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین آمار. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 27(2 (پیاپی 62) ), 1-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310005Vancouver : کپی

عینلو فاطمه، معافی رابری علی، ملکیان آرش، قضاوی رضا، محسنی ساروی محسن. بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین آمار. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1395 [cited 2022August17];27(2 (پیاپی 62) ):1-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310005IEEE : کپی

عینلو، ف.، معافی رابری، ع.، ملکیان، آ.، قضاوی، ر.، محسنی ساروی، م.، 1395. بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین آمار. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 27(2 (پیاپی 62) ), pp.1-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310005. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی