نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  48 , شماره  3 ; از صفحه 825 تا صفحه 841 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تاريخ و روش کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گاوزبان ايراني (.Echium amoenum Fisch. & Mey) در شرايط کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مجتمع آموزش عالی گناباد
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير همزمان تاريخ و روش کاشت و کاربرد نهاده هاي بوم شناختي يا بوم سازگار بر عملکرد و اجزاي عملکرد گاوزبان ايراني، پژوهشي در سه سال زراعي متوالي 91-1390، 92-1391 و 93-1392 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت کرت هاي دو بار خرد شده در زمان در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. دو تاريخ کاشت (20 اسفندماه 1390 و 15 فروردين ماه 1391) در کرت هاي اصلي، سه نوع کود زيستي و شيميايي قارچريشه يا ميکوريزا (حاوي قارچ Glomus mosseae)، بيوسولفور (حاوي باکتري هاي Thiobacillus spp.)، کود شيميايي نيتروژن و شاهد) در کرت هاي فرعي، دو نوع روش کاشت (بذرکاري مستقيم و نشاکاري) در کرت هاي فرعي فرعي و زمان (سال زراعي دوم و سوم) در کرت هاي فرعي فرعي فرعي قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد، بيشترين عملکرد گل خشک در شرايط کاربرد قارچ ريشهدر تاريخ کاشت اسفند و در روش بذرکاري به دست آمد. کاربرد کودهاي زيستي (بيولوژيک) و شيميايي در هر دو تاريخ و هر دو روش کاشت افزايش عملکرد دانه را نسبت به شاهد سبب شدند، به طوري که کاربرد کودهاي قارچ ريشه، بيوسولفور و شيميايي در شرايط نشاکاري در تاريخ کاشت اسفند به ترتيب منجر به افزايش 45، 42 و 35 درصدي عملکرد دانه در مقايسه با شاهد شد. به طورکلي با توجه به يافته هاي اين پژوهش به نظر مي رسد کشت بذري گاوزبان ايراني در اسفندماه و کاربرد نهاده هاي بوم شناختي (اکولوژيکي) به ويژه قارچريشه و بيوسولفور در شرايط مشهد نسبت به ديگر تيمارها برتري داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیری، م.، و رضوانی مقدم، پ.، و جهان، م. (1396). تاثیر تاریخ و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (.Echium amoenum Fisch. & Mey) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 48(3 ), 825-841. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309968Vancouver : کپی

امیری محمدبهزاد، رضوانی مقدم پرویز، جهان محسن. تاثیر تاریخ و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (.Echium amoenum Fisch. & Mey) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2022August17];48(3 ):825-841. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309968IEEE : کپی

امیری، م.، رضوانی مقدم، پ.، جهان، م.، 1396. تاثیر تاریخ و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (.Echium amoenum Fisch. & Mey) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 48(3 ), pp.825-841. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309968. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی