برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه هوشبهر كودكان با سكونت در مناطق داراي معادن سرب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاونت آموزشی دانشگاه
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به تاثير فلزات سنگين (به ويژه سرب) در كاهش هوشبهر (IQ) كودكان، تاثير سكونت كودكان در منطقه داراي معادن سرب در بخش انگوران استان زنجان در ميزان هوشبهر آنان مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه به روش كوهورت تاريخي انجام شد. كل كودكان پايه اول ابتدايي ساكن در روستاهاي داراي معادن فلزات سنگين در بخش انگوران شهرستان ماهنشان (استان زنجان)، شامل 64 نفر، به عنوان گروه مطالعه در نظر گرفته شدند و كودكان منطقه مشابه از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ولي فاقد معادن مذكور (روستاهاي شهرستان ايجرود)، شامل 62 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. دو گروه با استفاده از تست هوش و كسلر كودكان، به عنوان دقيقترين تست (با ضريب اعتبار مقياس ها بين 80 تا 92 درصد) توسط افراد مجرب تحت بررسي روان سنجي به صورت دو سويه كور قرار گرفتند. بر اساس طبقه بندي و كسلر، مقادير هوشبهر كل 90 به بالا به عنوان هوشبهر طبيعي و مقادير 89 كمتر به عنوان هوشبهر پايين تلقي گرديدند .نقش سكونت در مناطق داراي معادن سرب در دو گروه با استفاده از آزمون خي دو مقايسه گرديد و با محاسبه آزمون t با سطح اطمينان 95% خطر نسبي (RR) كاهش هوشبهر براي سكونت در منطقه داراي معادن، مورد محاسبه قرار گرفت.
يافته ها: از 64 كودك ساكن در منطقه مطالعه، ميانگين هوشبهر كل 9.68±86.64 بود و مجموعا 40 نفر (62.5%) پايين تر از حد طبيعي بودند و در مقابل در گروه شاهد از 62 كودك با ميانگين هوشبهر كل 91.98±10.26  فقط 24 نفر (38.7%) پايين تر از طبيعي قرار داشتند و هوشبهر در كودكان منطقه مطالعه به طور معناداري پايين تر از منطقه شاهد بود (P=0.0031) اين اختلاف بين دختران دو منطقه معنادار نبود، ولي در پسران دو منطقه معنادار بود (P=0.0052) همچنين اختلاف هوشبهر در دو جنس پسر و دختر در هر يك از دو منطقه مطالعه و شاهد معنادار نبود.
بحث: هيچ گونه تحقيق مشابهي در داخل يا خارج كشور براي مقايسه يافت نشد گر چه اثبات قطعي رابطه عليتي منوط به اثبات سطح بالاي سرب سرمي در كودكان منطقه مطالعه است، ولي نتايج قويا مويد تاثير نقش سكونت در مناطق داراي معادن سرب در هوشبهر ميباشند؛ لذا ضرورت اقدامات پيشگيرانه و درماني و نيز اتخاذ روشهاي ويژه براي آموزش كودكان اين مناطق احساس ميشود. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهرام، م. (1382). رابطه هوشبهر کودکان با سکونت در مناطق دارای معادن سرب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 7(4 (پیاپی 19)), 36-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2364Vancouver : کپی

مهرام منوچهر. رابطه هوشبهر کودکان با سکونت در مناطق دارای معادن سرب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1382 [cited 2021September18];7(4 (پیاپی 19)):36-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2364IEEE : کپی

مهرام، م.، 1382. رابطه هوشبهر کودکان با سکونت در مناطق دارای معادن سرب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 7(4 (پیاپی 19)), pp.36-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2364. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 181 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی