برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 28 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت ريسك فاكتورهاي جديد بيماري هاي قلبي و عروقي در جامعه شهري اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

طي سال هاي اخير مطالعات اپيدميولوژيك فراواني بر روي عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي صورت گرفته است و علاوه بر عوامل خطر ماژور، فيبرينوژن، فعاليت فاكتور هفت(VII) ، ليپوپروتئين (a) هموسيستئين به عنوان عوامل خطر جديد در اين بيماري ها معرفي شده اند. طي مطالعات انجام شده معلوم گرديده است كه در 32% مردان و 41% زنان جامعه شهري اصفهان بيش از يك عامل خطر ماژور براي بيماريهاي قلبي - عروقي (پر فشاري خون، مصرف سيگار، هيپر كلسترولمي، ديابت و چاقي) وجود دارد. اما تاكنون وضعيت عوامل خطر جديد بيماريهاي قلبي - عروقي در اين جامعه مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين راستا يك مطالعه توصيفي - مقطعي در سالهاي 1378-1377 انجام گرفت 409 نفر (175 مرد و 234 زن) به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و از كليه آنها آزمايش خون (قند خون ناشتا، چربي هاي سرم، ليپوپروتئين (a) هموسيستئين، فيبرينوژن و فاكتور هفت)، الكترو كارديوگرافي، اكو كارديوگرافي، معاينه پزشكي و بررسي فعاليت فيزيكي روزانه به عمل آمد. ميزان دريافت مواد مغذي نيز با روش بررسي مصرف مواد غذايي به صورت يادآور 3 روزه به دست آمد. همچنين اطلاعات شخصي و آنتروپومتريك ثبت گرديد. تجزيه و تحليل هاي آماري با استفاده از تست آماري t مستقل و آناليز واريانس يك طرفه انجام گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين فيبرينوژن در جامعه مورد بررسي 67 mg/dl ±244.9، فاكتور هفت 58±118.3 (%)، ليپوپروتئين13.3±13 mg/dl (a)  و هموسيستئين 11.5±3 µmol/lit بود. مقايسه ميزان اين عوامل خطر جديد با نتايج بدست آمده در سطح جهاني نشان مي دهد كه سطح كليه اين عوامل خطر در جامعه شهري اصفهان در حد طبيعي مي باشد. همچنين سطح فيبرينوژن در زنان بالاتر از مردان و سطح هموسيستئين در زنان پايين تر از مردان بود كه با مطالعات بسياري همخواني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادری، غ.، و صراف زادگان، ن.، و بشتام، م.، و عسگری، ص.، و افیونی، ا.، و جلالی، ا.، و نجفیان، ج.، و امیری، م.، و ثمریان، س.، و ذوالفقاری انارکی، س.، و حجارزاده، م.، و قاری پور، م. (1382). وضعیت ریسک فاکتورهای جدید بیماری های قلبی و عروقی در جامعه شهری اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 11(1), 28-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2328Vancouver : کپی

نادری غلامعلی، صراف زادگان نضال، بشتام مریم، عسگری صدیقه، افیونی افسانه، جلالی احمد، نجفیان جمشید، امیری مسعود، ثمریان سیدحسین، ذوالفقاری انارکی سیما، حجارزاده محمدباقر، قاری پور مژگان. وضعیت ریسک فاکتورهای جدید بیماری های قلبی و عروقی در جامعه شهری اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1382 [cited 2021September19];11(1):28-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2328IEEE : کپی

نادری، غ.، صراف زادگان، ن.، بشتام، م.، عسگری، ص.، افیونی، ا.، جلالی، ا.، نجفیان، ج.، امیری، م.، ثمریان، س.، ذوالفقاری انارکی، س.، حجارزاده، م.، قاری پور، م.، 1382. وضعیت ریسک فاکتورهای جدید بیماری های قلبی و عروقی در جامعه شهری اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 11(1), pp.28-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2328. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 387 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی