برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 14 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط نوع اسيدهاي چرب دريافتي، ميزان ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم با غلظت كراتي نين سرم و ميزان تصفيه گلومرولي كليه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

در برخي بررسي ها به ارتباط بين مصرف ليپيدها و غلظت ليپيدهاي خون با ميزان كراتي نين سرم و عملكرد كليه ها در بيماران مبتلا به نارسايي هاي كليوي اشاره شده است ولي اين ارتباط بين انواع مختلف اسيدهاي چرب دريافتي و در افراد سالم بررسي نشده است. هدف از اين بررسي تعيين ارتباط بين انواع اسيدهاي چرب دريافتي، غلظت ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم با ميزان كراتي نين سرمي و ميزان تصفيه گلومرولي (GFR) در بزرگسالان ساكن منطقه 13 تهران بود. از مجموع 15005 فرد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران، 1470 نفر به روش تصادفي جهت بررسي تغذيه اي انتخاب شدند و پس از حذف موارد كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي نهايتا 486 فرد بالاي 20 سال در مطالعه باقي ماندند. دريافت هاي غذايي هر فرد به روش ياد آمد 24 ساعته خوراك براي دو روز متوالي بدست آمد. كراتي نين سرم، كلسترول تام، تري گليسريد و HDL سرم پس از حداقل 12 ساعت ناشتا با دستگاه اتوآناليزور2 Selectra اندازه گيري و ميزان LDL محاسبه شد. GFR از روي كراتي نين سرم و با استفاده از فرمول محاسبه گرديد. ميانگين غلظت كلسترول تام، تري گليسريد سرم،HDL  كلسترول، LDL كلسترول، كراتي نين سرم و ميزان GFR به ترتيب201±41، 153±125، 43±10، 128±37، 1.04±0.16 ميلي گرم در دسي ليتر و 19±99 ميلي ليتر در دقيقه بود. نتايج حاصل از آناليز كوواريانس نشان داد كه دريافت اسيدهاي چرب اشباع به بيش از 10 درصد از كالري دريافتي، ميانگين سطح كراتي نين سرم را به طور معني داري نسبت به دريافت هاي كمتر افزايش مي دهد (0.009±1.08 در مقابل 0.2± 1.03 ميلي گرم در دسي ليتر، (P<0.01. دريافت بيش از 7 درصد كالري از اسيد اولئيك و بيش تر از 1 درصد كالري از اسيدلينولئيك با افزايش معني داري در سطح كراتي نين سرم و GFR همراه بود. با افزايش سطح كلسترول،LDL  كلسترول و تري گليسريد سرم، سطح كراتي نين سرم افزايش يافته و با افزايش مقدار HDL كلسترول سطح كراتي نين سرم كاهش داشت. با توجه به ارتباطات مشاهده شده به نظر مي رسد دريافت مقادير متعادل اسيدهاي چرب و حفظ ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم در محدوده طبيعي در سلامت كليه ها نقش دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آزادبخت، ل.، و میرمیران، پ.، و اسماعیل زاده، ا.، و قانبیلی، م.، و عزیزی، ف.، و احمدی، ح.، و نیک پورقنواتی، ل.، و فرود، ا.، و میرزایی پور، ف.، و شمسی میمندی، م.، و موسویان، س.، و درویش مقدم، ص.، و پیرایش اسلامیان، ج. (1382). ارتباط نوع اسیدهای چرب دریافتی, میزان لیپید و لیپوپروتئین های سرم با غلظت کراتی نین سرم و میزان تصفیه گلومرولی کلیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 11(1), 14-21. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2326Vancouver : کپی

آزادبخت لیلا، میرمیران پروین، اسماعیل زاده احمد، قانبیلی محمدجعفر، عزیزی فریدون، احمدی حبیب، نیک پورقنواتی لیلا، فرود افسانه، میرزایی پور فاطمه، شمسی میمندی منظومه، موسویان سیدمجتبی، درویش مقدم صدیف، پیرایش اسلامیان جلیل. ارتباط نوع اسیدهای چرب دریافتی, میزان لیپید و لیپوپروتئین های سرم با غلظت کراتی نین سرم و میزان تصفیه گلومرولی کلیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1382 [cited 2021September23];11(1):14-21. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2326IEEE : کپی

آزادبخت، ل.، میرمیران، پ.، اسماعیل زاده، ا.، قانبیلی، م.، عزیزی، ف.، احمدی، ح.، نیک پورقنواتی، ل.، فرود، ا.، میرزایی پور، ف.، شمسی میمندی، م.، موسویان، س.، درویش مقدم، ص.، پیرایش اسلامیان، ج.، 1382. ارتباط نوع اسیدهای چرب دریافتی, میزان لیپید و لیپوپروتئین های سرم با غلظت کراتی نین سرم و میزان تصفیه گلومرولی کلیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 11(1), pp.14-21. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2326. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 450 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی