4 SID.ir | بررسي رابطه عملكرد برتري دستي با مهارت هاي خود مراقبتي و مقايسه آن بين دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي مدارس ابتدايي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه عملكرد برتري دستي با مهارت هاي خود مراقبتي و مقايسه آن بين دانش آموزان عقب مانده ذهني و عادي مدارس ابتدايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

برتري دستي و مهارتهاي خود مراقبتي در كار درماني جايگاه ويژه اي دارد و از مهارتهاي بنيادي در توان بخشي ميباشد. اين تحقيق توصيفي - تحليلي در مدارس آموزش و پرورش منطقه 11 شهر تهران در سال 1381 بر روي 61 دانش آموز عادي (32 عدد راست دست،  29 عدد چپ دست) پايه هاي تحصيلي آمادگي، اول و دوم انجام گرفت. ميانگين سني دانش آموزان عادي كمتر از دانش آموزان عقب مانده ذهني بود (P=0.000).
برخي از داده ها از
طريق پرسشنامه هاي ويژه و داده هاي اختصاصي از طريق اجراي آزمون اختصاصي به صورت عملكردي از آزمودني به عمل آمد. برتري دستي و مهارتهاي خود مراقبتي آنها مورد مقايسه و ارتباط آن بين دو گروه محاسبه شد. بين ميانگين قدرت گريپ دست راست و چپ آزمودنيهاي راست دست مدارس عادي اختلاف معناداري وجود داشت (P=0.011) اما در آزمودنيهاي چپ دست اختلاف معناداري وجود نداشت .(P=0.234) ميان مهارتهاي خود مراقبتي و قدرت گريپ آزمودنيهاي عق مانده ذهني و عادي ارتباط معناداري وجود دارد .(P=0.000) مقايسه مهارت دستي دو گروه از نظر آماري اختلاف معناداري را نشان ميدهد .(P=0.000) مقايسه هم بستگي بين مهارت دستي با مهارت خود مراقبتي در آزمودني هاي عقب مانده ذهني معنادارتر از آزمودني هاي عادي بود (P<0.05) و همبستگي بين برتري دستي و يا بيشتر از برتري دستي با چشم بود. در مقايسه دانش آموزان راست دست و چپ دست مدارس عادي براساس رتبه ي تولد اختلاف معناداري وجود دارد (P=0.001) ولي براساس سابقه ي چپ دستي در خانواده تفاوت معناداري وجود نداشت .(P=0.963) پيشنهاد ميشود براي ارزيابي و تعيين برتري دستي از چند جنبه (قدرت، مهارت و از طريق پرسشنامه) مورد توجه قرار گيرد و به صرف نوشتن با دست اكتفا نگردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی