3 SID.ir | مقايسه دو دوز كاپتوپريل زير زباني در كنترل موارد اضطراري فشار خون بالا
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه دو دوز كاپتوپريل زير زباني در كنترل موارد اضطراري فشار خون بالا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه قلب، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در چندين مطالعه مصرف كاپتوپريل زير زباني در كنترل موارد اضطراري فشار خون بالا مؤثر بوده است اما در مورد تعيين دوز اثر آن مطالعه اي انجام نشده است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر دو دوز 12.5 و 25 ميلي گرم كاپتوپريل زير زباني در كنترل موارد اضطراري فشار خون بالا در بيمارستان امام خميني و اميراعلم تهران در سال 1381 بود.
مواد و روشها: در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده بيماران مبتلا به فشار خون بحراني به شرط فشار خون مساوي يا بيشتر از 180.110 ميلي متر جيوه و عدم يافته اي به نفع آسيب اعضاي حياتي به صورت تصادفي در دو گروه 20 نفره قرار گرفتند. به گروه اول 12.5 ميلي گرم و به گروه دوم 25 ميلي گرم كاپتوپريل به صورت زير زباني تجويز شد. فشار خون سيستولي و دياستولي قبل از تجويز دارو و سپس در دقايق 5، 10، 20، 30، 45، 60، 90 و 120 بعد از تجويز دارو اندازه گيري و ثبت شد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square, Reapeated measures ANOVA انجام شد.
يافته ها: بين دو گروه از نظر توزيع سني، جنسي، سابقه ابتلا به فشار خون بالا، سابقه مصرف كوپتوپريل و ميانگين فشار خون سيستولي و دياستولي قبل از تجويز كاپتوپريل از نظر آماري تفاوت معني داري وجود نداشت. ميانگين (± انحراف معيار) فشار خون دياستولي و سيستولي گروه اول از 3±121 و 4±210 در قبل از تجويز دارد به 4±97 و 6±163 ميلي متر جيوه در دقيقه 120 و در گروه دوم از 2±123 و 3±202 به 1±96 و 4±165 ميلي متر جيوه كاهش يافت (P<0.0001). روند تغييرات فشار دياستولي و متوسط فشار خون بين دو گروه مشابه بود. در 60 و 120 دقيقه بعد از تجويز 12.5 ميلي گرم كاپتوپريل به ترتيب 80 درصد و 75 درصد و بعد از تجويز 25 ميلي گرم 80 درصد و 90 درصد از بيماران فشار خون دياستولي كمتر از 110 ميلي متر جيوه داشتند (N.S). در هر دو گروه عارضه جانبي جدي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: 12.5 و 25 ميلي گرم كاپتوپريل زير زباني اثر مشابهي در كنترل موارد اضطراري فشار خون بالا در بيماران دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 359
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی