برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  61 , شماره  1 ; از صفحه 31 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرSUB-Minimal Concentration آمپي سيلين، جنتاماسين و ناليديگزيك اسيد بر رشد، توليد آمونياك و فعاليت آنزيم اوره آز پروتئوس ميرابيليس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: در طي درمان طولاني عفونتها، غلظت موثر آنتي بيوتيكها ممكن است به مقدار كافي در بدن حفظ نشود و ميزان آنها در طول دوره درمان كاهش يافته و نهايتا غلظت آنتي بيوتيك در محل هدف به حد كمتر از MIC حداقل غلظت بازدارندگي رشد (Minimal Inhibitory Concentration)  برسد. همچنين شواهدي بدست آمد كه غلظت آنتي بيوتيكها پايين تر از MIC  بر صفات ويرولانس باكتري اثر دارد. در اين تحقيق اثر sub-MIC آنتي بيوتيك هاي آمپي سيلين، جنتامايسين، ناليديگزيك اسيد بر بعضي از صفات پروتئوس ميرابيليس، كه عامل مهم ايجاد آلودگي در مجاري ادرار مي باشد، مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: صفات مورد بررسي عبارت بودند از مرفولوژي، توليد آمونياك و فعاليت آنزيم اوره آز. به منظور تعيين MIC از روش Serial Broth dilution (تعيين رقت هاي متوالي) طبق روشهاي استاندارد National Committee for Clinical Laboratory Standards Document M7-M2 NCCLS استفاده گرديد.
يافته ها: در حضور غلظت هاي كم آمپي سيلين، رشته هاي طويل از اين باكتري تشكيل گرديد ولي دو آنتي بيوتيك ديگر اثري بر شكل باكتري نداشتند. رشد باكتري تحت تاثير غلظت هاي Sub-MIC  آمپي سيلين و جنتامايسين بوده و در حضور اين دو آنتي بيوتيك فاز تاخيري طولاني گرديد. غلظت ۱/۲MIC از ناليديگزيك اسيد باعث كاهش سرعت رشد باكتري گشت ولي فاز تاخيري در حضور اين آنتي بيوتيك تغييري نيافت. ميزان توليد آمونياك در حضور غلظتهاي sub-MIC آمپي سيلين و جنتامايسين افزايش يافت و در محيط هاي ۱/۲MIC از آمپي سيلين ميزان توليد آمونياك، 30 برابر محيط كنترل افزايش پيدا كرد. در بررسي فعاليت ويژه اوره آز باكتري اختلاف بدست آمده بين نمونه هاي تحت تيمار آنتي بيوتيك و نمونه هاي شاهد بسيار جزئي بود. ناليديگزيك اسيد اثر قابل توجهي بر توليد آمونياك و فعاليت ويژه اوره آز پرتئوس ميرابيليس نداشت.
نتيجه گيري و توصيه ها: با اين دو آزمايش مي توان نتيجه گرفت آمپي سيلين و جنتامايسين در واقع با اثر بر ديواره سلولي و تغيير نفوذپذيري آن، بر توليد آمونياك و فعاليت اوره آز اثر مي گذارد. در اين تحقيق نشان داده شده كه غلظت پايين آنتي بيوتيك هاي مختلف مي تواند اثرات گوناگون بر عوامل بيماريزا باكتريها داشته باشد و مهمترين جنبه كاربردي اين نوع تحقيقات بررسي اثرات غلظت پايين آنتي بيوتيكها و باكتري ها و كاهش دوز آنتي بيوتيك براي بيماران است و نتايج حاصل مي تواند پيشنهاد كننده طرحهايي باشد كه به منظور حداقل سازي اثرات زيان آور آنتي بيوتيكها از برنامه هاي دوزبندي جديد با غلظتهاي كمتر استفاده گردد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جبل عاملی، ف.، و ملک زاده، ف. (1382). بررسی اثرSUB-Minimal Concentration آمپی سیلین, جنتاماسین و نالیدیگزیک اسید بر رشد, تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابیلیس . مجله دانشکده پزشکی, 61(1), 31-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2161Vancouver : کپی

جبل عاملی فرشته، ملک زاده فریدون. بررسی اثرSUB-Minimal Concentration آمپی سیلین, جنتاماسین و نالیدیگزیک اسید بر رشد, تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابیلیس . مجله دانشکده پزشکی. 1382 [cited 2021September17];61(1):31-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2161IEEE : کپی

جبل عاملی، ف.، ملک زاده، ف.، 1382. بررسی اثرSUB-Minimal Concentration آمپی سیلین, جنتاماسین و نالیدیگزیک اسید بر رشد, تولید آمونیاک و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابیلیس . مجله دانشکده پزشکی, [online] 61(1), pp.31-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2161. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی