برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 220 تا صفحه 234 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع زيستي باكتر‌ي هاي همزيست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانايي تثبيت نيتروژن در استان خراسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع زيستي باكتري هاي همزيست با نخود در استان خراسان، به عنوان يكي از مناطق بومي نخود، از 11 شهرستان 36 ايزوله باكتري از گره گياهان نخود استخراج و خالص سازي شد. پس از انجام آزمون گره زايي با روش جار لئونارد، 24 ايزوله مورد تاييد قرار گرفتند و در آزمايش بعدي (گلدان هاي داراي شن استريل با آبياري محلول غذايي بدون نيتروژن در شرايط گلخانه) همراه با شاهد بدون نيتروژن و شاهد نيتروژن (محلول غذايي كامل)، از نظر درصد و ميزان نيتروژن و ماده خشك ريشه، ماده خشك اندام هوايي، كارآيي همزيستي (نسبت نيتروژن كل بخش هوايي گياه تلقيح شده با ايزوله ها از نظر هر يك از اين صفات، معني دار بود(P<0.01) . مقدار نيتروژن ريشه در همه ايزوله ها كمتر از  بخش هوايي بود كه اين موضوع حاكي از انتقال بيشتر نيتروژن تثبيت شده به بخش هوايي گياه است. بين تعداد گره ها با مقدار نيتروژن بخش هوايي، همبستگي بالايي مشاهده نشد. در نهايت از ميان ايزوله هاي مورد بررسي پنج ايزوله (با شماره هاي 16، 27، 29، 34 و 36) براساس بيشترين مقدار نيتروژن بخش هوايي و كارآيي همزيستي انتخاب شدند. در آزمايش بعدي (گلدان هاي حاوي خاك مزرعه در شرايط گلخانه) كارآيي همزيستي ايزوله هاي منتخب به همراه ايزوله خارجيCP36 ، با چهار رقم نخود (ILC482 و فليپ از تيپ كابلي، كاكا و پيروز از تيپ دسي) مورد ارزيابي قرار گرفت. همه ايزوله ها موجب افزايش تعداد گره در گياهان تلقيح شده نسبت به شاهد شدند ولي اين افزايش فقط براي تعدادي از آنها معني دار بود (P<0.05). تعداد گره در ارقام كابلي نسبت به ارقام دسي، افزايش معني داري نشان داد .(P<0.01) كارايي همزيستي (براساس ماده خشك بوته) در بوته هاي تلقيح شده نسبت به شاهد نيتروژن (80 كيلوگرم نيتروژن در هكتار) بين 2.5 درصد در ايزوله خارجي CP36 تا 19.3 درصد در ايزوله شماره 27، افزايش نشان داد. رقم فليپ با 31.8 درصد افزايش نسبت به شاهد نيتروژن، بيشترين كارآيي همزيستي را در بين ارقام داشت. در مجموع، نتايج اين بررسي نشان داد كه تلقيح ارقام نخود با ايزوله هاي بومي، موجب افزايش گره زايي ماده خشك بخش هوايي، ماده خشك كل گياه و كارآيي همزيستي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پارسا، م.، و کوچکی، ع.، و حیدری شریف آبادی، ح. (1382). بررسی تنوع زیستی باکتر‌ی های همزیست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان. بیابان, 8(2), 220-234. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2070Vancouver : کپی

پارسا مهدی، کوچکی علیرضا، حیدری شریف آبادی حسین. بررسی تنوع زیستی باکتر‌ی های همزیست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان. بیابان. 1382 [cited 2021September24];8(2):220-234. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2070IEEE : کپی

پارسا، م.، کوچکی، ع.، حیدری شریف آبادی، ح.، 1382. بررسی تنوع زیستی باکتر‌ی های همزیست نخود (.Cicer arietinum L) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان. بیابان, [online] 8(2), pp.220-234. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2070. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1931 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی