برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 312 تا صفحه 322 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سطوح شوري با نسبتهاي مختلف كلر به سولفات و مقادير مختلف نيتروژن بر گياه گندم در شرايط گلخانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات متقابل مقادير مختلف شوري و نسبتهاي كلر به سولفات بر جذب نيتروژن در گياه گـندم، آزمايش گلخانه‌اي در قالـب آزمايش فاكتوريل با طـرح پايه كاملا تصادفي در سه تكرار اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح شوري (8Ds/m) S3, (4dS/m) S2 ,(2dS/m) S1 هر كدام داراي سه نسبت كلر به سولفات (Cl/SO4 1:2) R1 ,(CI/SO4 1:1) R2 ,(Cl/SO4 2:1) R3 در آب آبياري و دو سطح کود نيتروژن (100Kg/ha) N1 و(200Kg/ha) N2   در خاك بود. نتايج بدست آمده در خصوص تاثير شوري آب آبياري نشان داد كه درصد جوانه‌زني گندم در سطح S3 در مقايسه با دو سطح ديگر معادل 15 درصد نسبت به S1 و 11 درصد نسبت به S2 كاهش داشت كه در سطح اطمينان 5 درصد معني‌دار شد. ارتقاع گياه با افزايش سطوح شوري با وجود كاهش معني‌دار نشد. وزن ماده خشك اندامهاي هوايي گندم در سطح S3 نسبت به S1 معادل 5/24 درصد و نسبت بهS2 معادل 12 درصد كاهش معني‌داري را نشان داد. مقايسه نسبتهاي كلر به سولفات در خصوص درصد جوانه ‌زني، ارتقاع گياه و وزن ماده خشك اندامهاي هوايي با وجود تفاوتهاي ايجاد شده معني‌دار نشد. افزايش كود نيتروژن از N1 به N2 وزن ماده خشك اندامهايي هوايي گياه را به طور معني‌داري افزايش داد. مقايسه اثر متقابل بين كود نيتروژن و نسبتهاي كلر به سولفات نشان داد كه افزايش مقدار كود نيتروژن در خاكهايي با نسبتهاي يوني كلر به سولفات R1 و R2 توانسته است اثرات مثبتي را در خصوص وزن ماده خشك اندامهاي هوايي گياه ايجاد نمايد. مقايسه نتايج به دست آمده نشان دهنده آنست كه استفاده از كود نيتروژن به منظور ترغيب رشد و تكامل گياه گندم و جلوگيري از تنش‌هاي شوري در خاكهاي شوري كاربرد دارد كه نوع غالب آنيوني SO4 و تنوع آنيوني با نسبتهاي كلر به سولفات 1:1 و يا 1:2 باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آستارایی، ع.، و نقی زاده اصل، ز.، و امامی، ح. (1382). تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه . بیابان, 8(2), 312-322. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2068Vancouver : کپی

آستارایی علیرضا، نقی زاده اصل زهرا، امامی حجت. تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه . بیابان. 1382 [cited 2021September19];8(2):312-322. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2068IEEE : کپی

آستارایی، ع.، نقی زاده اصل، ز.، امامی، ح.، 1382. تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه . بیابان, [online] 8(2), pp.312-322. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2068. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی