برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1382 , دوره  11 , شماره  49 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي شكاف كيفيت خدمات بهداشتي اوليه ارايه شده در واحدهاي بهداشتي درماني شهري و روستايي كاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اولين گام اساسي در تدوين برنامه هاي ارتقاي كيفيت،شناخت اداركات و انتظارات دريافت كنندگان خدمت از كيفيت خدمات و تعيين شكاف كيفيت و در پي آن، اتخاذ استراتژي هايي براي رفع اشكال است. تحقيقات انجام شده نيز بيانگر آن است كه شكاف كيفيت درابعاد مختلف خدمت از ديدگاه گروههاي جمعيتي گوناگون متفاوت است و بايد در تدوين برنامه هاي ارتقاي كيفيت، اين تفاوتها را لحاظ كرد. لذا اين پژوهش با هدف تعيين شكاف كيفيت خدمات بهداشتي اوليه ارائه شده و كشف تفاوت يا عدم تفاوت شكاف كيفيت در واحدهاي شهري و روستايي ارائه دهنده اين خدمات انجام گرديد. اين مطالعه، يك پژوهش توصيفي تحليلي است كه به روش مقطعي انجام شد و در برگيرنده نمونه اي 300 نفري (150 نفر از واحدهاي روستايي و 150 نفراز واحدهاي شهري) از زنان دريافت كننده خدمات بهداشتي اوليه بود. نمونه گيري به روش خوشه اي تصادفي و در خوشه ها به روش تصادفي منظم انجام شد. گرد آوري داده ها به كمك پرسشنامه تدوين شده براساس ابزار كيفيت خدمت (Servqual) صورت گرفت. پرسشنامه، شكاف كيفيت را در پنج بعد خدمت اندازه گيري كرد. داده هاي پژوهش به كمك روشهاي آمار توصيفي و تحليلي تحليل گرديد. اين بررسي نشان داد كه به طور كلي شكاف كيفيت در ابعاد پنج گانه خدمت وجود دارد. شكاف كيفيت در ابعاد پنجگانه خدمت يكسان نبود. بين واحدهاي شهري و واحدهاي روستايي ارائه دهنده خدمت از لحاظ شكاف كيفيت تفاوت وجود داشت. كمترين شكاف كيفيت در مراكز شهري و نيز در مراكز روستايي در بعد ملموس خدمت مشاهده شد. در مراكز شهري بيشترين شكاف كيفيت در بعد اطمينان خدمت و درمراكز روستايي در بعد پاسخگويي به دست آمد. سن پاسخگويان با نمرات شكاف كيفيت همبستگي مستقيم و ميزان تحصيلات آن ها با نمرات شكاف كيفيت ارتباط معكوس داشت. در مراكز روستايي، نمرات شكاف كيفيت با محل دريافت خدمت ارتباط معني داري داشت. ولي بين شغل و نمرات شكاف كيفيت در هيچ يك از مراكز شهري و روستايي ارتباط معني دار مشاهده نشد. با توجه به وجود شكاف كيفيت در خدكات ارائه شده و معنا دار بودن تفاوت شكاف كيفيت بين واحدهاي شهري و روستايي ارائه دهنده خدمت لازم است استراتژي هايي براي رفع اين شكاف ها و ارتقاي كيفيت خدمت تدوين و به اجرا در آيد و در اين استراتژي ها، تفاوتهاي مناطق شهري و روستايي مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کبریایی، ع.، و اکبری، ف.، و حسینی، س.، و افتخاراردبیلی، ح. (1382). بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی کاشان. دانشور پزشکی, 11(49), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2019Vancouver : کپی

کبریایی علی، اکبری فیض اله، حسینی سیدمصطفی، افتخاراردبیلی حسن. بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی کاشان. دانشور پزشکی. 1382 [cited 2021September23];11(49):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2019IEEE : کپی

کبریایی، ع.، اکبری، ف.، حسینی، س.، افتخاراردبیلی، ح.، 1382. بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی کاشان. دانشور پزشکی, [online] 11(49), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2019. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی