برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1382 , دوره  11 , شماره  48 ; از صفحه 25 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

تركيب و ويژگي هاي فيزيكوشيميايي صفرا در بيماران مبتلا و غيرمبتلا به سنگهاي كلسترولي كيسه صفرا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

بيماري سنگ صفرا از بيمارهاي شايع دستگاه گوارش است. احتمال تاثير تغييرات اجزاي تشكيل دهنده صفرا در تشكيل سنگهاي صفراوي توسط محققين مختلف مطرح است. در ايران در اين رابطه مطالعات بسيار محدودي انجام شده است. هدف اين بررسي، آناليز فيزيك و شيميايي صفرا در بيماران داراي سنگ كيسه صفراوي كلسترولي و مقايسه آن با صفراي افراد كنترل (بدون سنگ) به منظور دستيابي به عوامل موثر در تشكيل سنگ بوده است. 28 نمونه صفرا از بيماران مبتلا به سنگ كيسه صفرا پس از برداشت كيسه صفرا و 14 نمونه صفرا از افرادي كه به علل ديگر تحت عمل جراحي شكم قرار گرفته بودند دريافت و مورد آزمايش قرار گرفت. براي تعيين مقادير پروتئين تام و بيليروبين و فسفوليپيدها از روش كالريمتري، براي اندازه گيري مقدار نمكهاي صفراوي تام كلسترول، تري گليسريد، گلوكز، اوره و اسيد اوريك از روش آنزيمي (اسپكتروفتومتريك)، براي تعيين مقدار و نووع كريستال هاي كلسترولي از دستگاه ميكروسكوپ پلاريزه و براي تعيين ضريب شكست نمونه ها از دستگاه رفراكتومتر استفاده شد. براي آناليز آماري مقادير كمي از آزمون "تي" استفاده شد. گروه بيماران 18 نفر زن و 10 نفر مرد و گروه كنترل 7 نفر مرد و 7 نفر زن بودند. ميانگين مقادير آناليتهاي اندازه گيري شده در دو گروه بيمار و كنترل به ترتيب چنين است. كلسترول(mg/dl 1035 و 621.42)، تري گليسريد(mg/dl 784.28و (426.78، نمكهاي صفراوي تام mg/dl1035 )و 621.42)، فسفوليپيدها mg/dl431.89) و (420.1 كه مجموعا چربي تام صفرا را تشكيل مي دهند. پروتئين تام mg/dl 19.75) و( 7.42، اوره mg/dl43.42) و 36.71)، اسيد اوريك mg/dl 43.73)و 40.37)، بيليروبين mg/dl 94.52) و 75.04) و گلوكز  mg/dl13.78) و 16.21) كه اجزاي بيوشيميايي تشكيل دهنده صفرا مي باشند.PHو( 7.99 و 7.23) و ضريب شكست (1.353 و 1.355). در بررسي وجود كريستال در صفراي بيماران تعداد 26 نمونه داراي انواع كريستال ها، فقط 2 نمونه ميكروكريستال خوشه اي، اشكال سوزني و ميله اي را نشان داد و از 14 نمونه كنترل 3 نمونه ميكروكريستال به تعداد بسيار كم و نادر و 11 نمونه عاري از كريستال بود. نتايح نشان مي دهد كه ميزان پروتئين تام و كلسترول و تري گليسريد در گروه بيمار به طور چشمگير بيشتر از گروه كنترل است. (P<0.05) به نظر مي رسد كلسترول و تري گليسريد هر دو مي توانند عوامل تعيين كننده اي باشند. نتايج آناليز اسيد اوريك و PH نيز در دو گروه اختلافات معنادار را نشان داد (P<.0.05) . نقش اسيد اوريك در تشكيل سنگ كيسه صفرا نياز به بررسي بيشتري دارد. PH در درجات قليايي تر تشكيل ميكروكريستال و نهايتا تشكيل سنگ را تسريع مي كند. بنابراين مي توان چنين جمع بندي و نتيجه گيري كرد كه آناليز فيزيكوشيميايي صفرا به ويژه در ارتباط با پروتئين تام، كلسترول، تري گليسريد و PH مي تواند به عنوان پيش آگهي در تشكيل سنگهاي صفراوي كلسترولي مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صاحب قدم لطفی، ع.، و ظهیری، ح.، و فرزامی، ب.، و سروش، ع.، و کاظم نژاد، ا.، و افشارنادری، ا.، و امامی، ح.، و موحدی، م. (1382). ترکیب و ویژگی های فیزیکوشیمیایی صفرا در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سنگهای کلسترولی کیسه صفرا. دانشور پزشکی, 11(48), 25-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2008Vancouver : کپی

صاحب قدم لطفی عباس، ظهیری حمیدرضا، فرزامی بیژن، سروش علیرضا، کاظم نژاد انوشیروان، افشارنادری اعظم، امامی حمیدرضا، موحدی منیره. ترکیب و ویژگی های فیزیکوشیمیایی صفرا در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سنگهای کلسترولی کیسه صفرا. دانشور پزشکی. 1382 [cited 2021September19];11(48):25-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2008IEEE : کپی

صاحب قدم لطفی، ع.، ظهیری، ح.، فرزامی، ب.، سروش، ع.، کاظم نژاد، ا.، افشارنادری، ا.، امامی، ح.، موحدی، م.، 1382. ترکیب و ویژگی های فیزیکوشیمیایی صفرا در بیماران مبتلا و غیرمبتلا به سنگهای کلسترولی کیسه صفرا. دانشور پزشکی, [online] 11(48), pp.25-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=2008. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 572 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی