برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 79 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي مدل ارزيابي اثربخشي نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پيام نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فرهنگیان، قائم شهر، مازندران، ایران
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر طراحي مدل ارزيابي اثربخشي نظام آموزش از راه دور در مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور ايران مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده که با روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش متشكل از 45 نفر از استادان و 1129 نفر از دانشجويان دکتري تخصصي (Ph.D) بود. از ميان افراد مذكور، 115 نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب و به پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند. پاسخ ها پس از جمع آوري با استفاده از فنون آمار توصيفي و استنباطي و به کارگيري نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که ميزان اثربخشي خدمات ارايه شده در مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور در شاخص حمايت هاي ياددهي-يادگيري دانشجويي با ميانگين (3.05) در حد متوسط، ولي در شاخص توسعه برنامه درسي با ميانگين (2.83) و شاخص پشتيباني از اعضاي هيات علمي با ميانگين (2.64) پايين تر از حد انتظار؛ يعني در حد ضعيف بوده است. هم چنين نتيجه به دست آمده با استفاده از تحليل عاملي نشان دهنده مناسب بودن شاخص هاي برازندگي (CFI=0.87) و (RMSEA=0.06) مي باشد. به عبارت ديگر مي توان از اين مدل به عنوان معياري براي ارزيابي اثربخشي خدمات ارايه شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی