نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تزريق زيرتنوني كاربوپلاتين در درمان بيماران مبتلا به رتينوبلاستوم داخل چشمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
هدف: تعيين تاثير تزريق زير تنوني كاربوپلاتين در بيماران مبتلا به رتينوبلاستوم داخل چشمي مراجعه كننده به بيماران فارابي تهران طي سالهاي 1381-1379. روش پژوهش: تحقيق به روش كارآزمايي باليني مشابه سازي شده دوسوكور و تصادفي انجام شد. پس از معاينه چشمي كامل زير بيهوشي و اطمينان از عدم متاستاز خارج چشمي، بزرگترين قطر قاعده و ارتفاع تومور در فوندوسكوپي بر اساس واحد قطر ديسك تخمين زده شد و ارتفاع تومور در اكوگرافي براساس ميليمتر ثبت گرديد. سپس چشمها براساس طبقه بندي Reese-Ellsworth در 10 بلوك و در داخل هر بلوك به طور تصادفي در يكي از دو گروه قرار گرفتند. يك گروه تنها شيمي درماني سيستميك (شاهد) و يك گروه علاوه بر شيمي درماني سيستميك، تزريق زيرتنوني كاربوپلاتين (مورد) هم دريافت كردند. هردو گروه حداقل 6 دوره شيمي درماني سيستميك دريافت نمودند و در گروه مورد، حداقل 4 بار تزريق زيرتنوني كاربوپلاتين نيز انجام شد. معاينات بعدي هر 6 تا 8 هفته تكرار ميشد. با كاهش حجم تومور، درمان كانوني (فوكال) با ليزر فوتوكوآگوليشن و كرايوتراپي در صورت لزوم به عمل ميآمد. در صورت عدم پاسخ به درمان و پيشرفت بيماري، چشم تخليه ميشد. يافته ها: تحقيق بر روي 35 تومور در 17 چشم از 13 بيمار انجام شد. دو گروه از نظر سن، جسن، سمت درگيري، مرحله بيماري، نوع شيمي درماني سيستميك، تعداد جلسات شيمي درماني و مدت پيگيري، مشابه بودند. در گروه شاهد، 19 تومور در 8 چشم و در گروه مورد، 16 تومور در 9 چشم مورد بررسي قرار گرفتند. در پايان مطالعه، ميزان كاهش ارتفاع تومور در فوندوسكوپي در گروه شاهد 23.28±46.92 درصد و در گروه مورد 63.12±17.4 درصد بود. ميزان كاهش ارتفاع تومور در اكوگرافي، در گروه شاهد 57.22±12.86 درصد و در گروه مورد 29.85±61.73 درصد بود. همچنين ميزان كاهش قطر قاعده تومور در گروه شاهد 19.6±47.32 درصد و در گروه مورد 28.92±38.8 درصد بود. ميزان كاهش اندازه تومور در دو گروه تفاوت آماري معني داري نداشت. در پايان پيگيري، در گروه شاهد يك چشم (12.5 درصد) و در گروه 3 چشم (33.3 درصد) تخليه شدند. در 4 چشم از گروه مورد، ضخيم شدن ملتحمه ديده شد. نتيجه گيري: تزريق زير تنوني كاربوپلاتين همراه با شيمي درماني سيستميك در مقايسه با شيمي درماني سيستميك به تنهايي، تاثير بيشتري در درمان رتينوبلاستوم داخل چشمي ندارد. توصيه مي شود مطالعاتي با حجم نمونه بيشتر در اين زمينه صورت گيرد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کارخانه، ر.، و محمدی، ن.، و شمس، ه.، و وثوق، پ.، و رضایی، م.، و ولایی، ن. (1382). تاثیر تزریق زیرتنونی کاربوپلاتین در درمان بیماران مبتلا به رتینوبلاستوم داخل چشمی. بینا, 8(4 (پی در پی 32)), 311-319. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1805Vancouver : کپی

کارخانه رضا، محمدی ناصح، شمس هرمز، وثوق پروانه، رضایی منصور، ولایی ناصر. تاثیر تزریق زیرتنونی کاربوپلاتین در درمان بیماران مبتلا به رتینوبلاستوم داخل چشمی. بینا. 1382 [cited 2022May23];8(4 (پی در پی 32)):311-319. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1805IEEE : کپی

کارخانه، ر.، محمدی، ن.، شمس، ه.، وثوق، پ.، رضایی، م.، ولایی، ن.، 1382. تاثیر تزریق زیرتنونی کاربوپلاتین در درمان بیماران مبتلا به رتینوبلاستوم داخل چشمی. بینا, [online] 8(4 (پی در پی 32)), pp.311-319. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1805. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی