برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ارايه بازخوردهاي آگاهي از اجرا، آگاهي از نتيجه و هدف گزيني و تركيبي از هر دو بر يادگيري مهارتهاي پاس و شوت بسكتبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
به منظور تعيين روش مناسب در آموزش مهارتهاي پاس و شوت بسكتبال، در اين تحقيق از روش آگاهي از اجرا و آگاهي از نتيجه و هدف گزيني استفاده شد. براي اين منظور، پژوهشگر از جامعه آماري دختران دانش آموز (255 نفر بين سنين 2±15) و 75 نفر را به صورت تصادفي ساده انتخاب و سپس براساس آزمون اصلاح شده جانسون - متني سه گروه 25 نفري را به صورت يكسان همتاسازي انتخاب كرد. آزمودنيها به صورت سه جلسه و به مدت 8 هفته تمرين كردند و در پايان جلسه هشتم آزمون اجرا و پس از دو هفته بي تمريني آزمون يادداري به عمل آمد. آزمونهاي پاس سينه و شوت بدين ترتيب اجرا شد: هر آزمودني به مدت 30 ثانيه به هدفي كه شامل 3 دايره متحدالمركز به فاصله سه متري از آن قرار داشت، پاس مي داد. گروه آگاهي از اجرا، در مورد شيوه و وضعيت صحيح بدن و اندامها و گروه آگاهي از نتيجه و هدف گزيني در مورد امتيازاتي كه پس از هر اجرا دريافت ميكردند، بازخورد ميگرفتند و در هر گروهي كه تركيبي از هر دو بود، بازخورد از هر گروه دريافت ميكردند. مهارت شوت بسكتبال نيز شامل 5 پرتاب پنالتي بود. نتايج پژوهش نشان داد كه در هر دو مهارت پاس و شوت بسكتبال، گروه آگاهي از اجرا، ضعيف ترين عملكرد را چه در آزمون اجرا و چه در آزمون يادداري داشتند و گروه تركيبي، بهترين ميزان ميانگين را به خود اختصاص دادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی