برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين فعاليتهاي جسماني و برخي عوامل خطرساز قلبي - عروقي مديران مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هدف از تحقيق حاضر، بررسي رابطه بين فعاليتهاي جسماني و برخي عوامل خطرساز قلبي - عروقي مديران مرد دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. آزمودنيهاي تحقيق عبارت بود از 89 مدير و 68 غيرمدير داوطلب با دامنه سني 25-66 سال. آزمودنيها به دو گروه مديران و غيرمديران و مديران به دو گروه فعال و غيرفعال تقسيم شدند. برخي از عوامل خطرساز قلبي - عروقي مانند كلسترول تام (C-T) و ليپوپروتئينهاي خون (VLDL-C,LDL-C,HDL-C)، تري گليسريد (TG)، عامل خطرساز (RF)، ضربان قلب (HR)، فشارخون سيستولي و دياستولي، قندخون غيرناشتا (G)، درصد چربي (Fat%) و شاخص توده بدن (BMI)، اندازه گيري شد. براي مقايسه دو گروه مديران و غيرمديران و مديران فعال و غيرفعال، از آمار توصيفي و آزمون t مستقل در سطح α=0.05 استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد ميزان α=0.008)C-T) و α=0.012)LDL-C) و α=0.021)VLDL-C) و α=0.001)TG) و α=0.001)RF) و( Fat%(α=0.002 مديران به طور معني داري بيشتر از گروه غيرمديران بود و در بقيه موارد، بين اين دو گروه تفاوتي ديده نشد. همچنين بين مقاديرα=0.026)C-T) و α=0.046)LDL-C) و α=0.005)VLDL-C) و α=0.007)TG) و α=0.018)RF)و HR استراحتي (α=0.014) گروه مديران فعال و غيرفعال تفاوت معني داري مشاهده شد و در بقيه موارد تفاوتي ملاحظه نشد. نتايج كلي اين پژوهش پيشنهاد مي كند كه مديران براي كاهش و جلوگيري از آثار عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي - عروقي، بايد از فعاليتهاي جسماني منظم استفاده كنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوربخش، م. (1382). بررسی رابطه بین فعالیتهای جسمانی و برخی عوامل خطرساز قلبی - عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز. حرکت, -(پیاپی 15), 27-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1780Vancouver : کپی

نوربخش مهوش. بررسی رابطه بین فعالیتهای جسمانی و برخی عوامل خطرساز قلبی - عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز. حرکت. 1382 [cited 2021December02];-(پیاپی 15):27-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1780IEEE : کپی

نوربخش، م.، 1382. بررسی رابطه بین فعالیتهای جسمانی و برخی عوامل خطرساز قلبی - عروقی مدیران مرد دانشگاه شهید چمران اهواز. حرکت, [online] -(پیاپی 15), pp.27-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1780. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی