برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده بر زمان واكنش تكليف توليد نيرو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

زمان واكنش (RT) عاملي بسيار مهم در اجراي ماهرانه است. يكي از عوامل اثرگذار بر RT پيش نشانه است. نتايج تحقيقات انجام شده در مورد اين عامل، نشان داده است RT به صورت تابعي از ميزان اطلاعات پيش نشانه كاهش مي يابد. ولي اكثر اين تحقيقات بر روي تكاليف هدف گيري انجام شده است. تحقيق حاضر به منظور آزمودن اين فرضيه كه RT در يك تكليف توليد نيرو، تابعي از تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده است، انجام شد. يك طرح تحقيق 3 عاملي آميخته بر روي 16 (8 مرد و 8 زن) دانشجوي داوطلب، غير ورزشكار و راست دست در دامنه سني 20 تا 25 سال اجرا شد. آزمودني ها طي پنج جلسه در روزهاي متوالي در مجموع 2400 كوشش (هر جلسه چهار دسته 120 كوششي) را با استفاده از دستگاه پيش نشانه كردن پارامتر، در وضعيت هاي داراي تعداد پيش نشانه مختلف (3-0) انجام دادند. تكليف مورد نظر مستلزم توليد نيروي ايزومتريكي معين (3 يا 6 كيلوگرم) به سمت داخل يا خارج و با اندام فوقاني راست يا چپ با حداكثر سرعت و دقت ممكن پس از ارايه پيش نشانه و محرك بود.RT  آزمودني ها در سطوح مختلف متغير مستقل با استفاده از روش آماري تحليل واريانس 3 عاملي (تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده × جنس × جلسه) با سنجش هاي مكرر 2 عامل تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده و جلسه (روز) تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد با افزايش تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده RT به طور معني داري كاهش يافت(P<0.05) . اثر اصلي جنس و جلسه معني دار نبود (P>0.05)، ولي كليه اثرهاي متقابل معني دار بود (P<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی