نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي سطح سرمي تومور ماركرها و خصوصيات بيماران همودياليزي و پيوند كليه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به اهميت پيوند و روند رو به افزايش آن و گزارشاتي مبني بر افزايش كاذب سطح بعضي از تومور ماركرها در اين بيماران و ارتباط آنها با خصوصيات فردي در بيماري اين افراد و به منظور تعيين ضريب اين همبستگي اين مطالعه در مراجعين به بيمارستان نمازي شيراز در طي سالهاي 1379-80 انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه به روش توصيفي در بخش بيماريهاي كليه كودكان بيمارستان نمازي شيراز برروي 30 بيمار همودياليزي و 29 بيمار پيوند كليه انجام شد. هيچ يك از اين افراد مبتلا به بدخيمي نبوده اند. در اين پژوهش سطح تومور ماركرهاي CEA (ماركر سرطانهاي گوارشي و پانكراس)،PSA  (ماركر سرطان پروستات)، AFP (ماركر سرطانهاي كبد، بيضه و تخمدان)، CA-125 (ماركر سرطان تخمدان)،CA 15-3  (ماركر سرطان پستان) وCA 19-9  (ماركر سرطانهاي دستگاه گوارش و پانكراس) در هر سه گروه به روش ELISA بررسي گرديد و در بيماران همودياليزي سطح تومور ماركرها با سن، جنس، علت نارسايي مزمن كليوي، طول مدت نارسايي كليه، طول مدت همودياليز و سطح فشارخون بيماران مقايسه گرديد و در بيماران پيوند كليه نيز سطح تومور ماركرها با سن گيرنده و دهنده پيوند. جنس. نوع گرافت، طول مدت نارسايي كليه و همودياليز قبل از پيوند، طول مدت پيوند كليه، تعداد موارد پس زدگي پيوند، عملكرد فعلي كليه پيوندي، سطح فشارخون و گروههاي خوني دهنده و گيرنده پيوند مقايسه گرديد و ميزان همبستگي و معادله خطي آن ارائه گرديد. يافته ها: اين تحقيق بر 30 بيمار همودياليزي، 29 بيمار پيوند كليه با ميانگين سن (± انحراف معيار) 2/6±5/16 سال انجام شد. در بيماران همودياليزي بين سطح تومور ماركر PSA با سن بيماران و تومور ماركر 19-9 CA با طول مدت نارسايي مزمن كليه و تومور ماركر CA-125 با ميزان كفايت دياليز ارتباط معني داري ديده شد (به ترتيب P<0.007 و P<0.032 و (P<0.0003. در بيماران پيوند كليه بين سطوح تومور ماركرهاي PSA و CA 15-3 با طول مدت همودياليز قبل از پيوند و سطح CA-125 با فشارخون سيستوليك بيماران و موارد در پيوند كليه و سطح تومور ماركر CA 19-9 با فشار خون دياستول بيماران ارتباط معني داري ديده شده است (به ترتيب P<0.005 و P<0.009 و P<0.011 و (P<0.05. نتيجه گيري و توصيه ها: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه بين سطح سرمي تومور ماركرها و خصوصيات فردي و بيماري اين افراد همبستگي وجود داد كه اين نكته مهم در مطالعات قبلي انجام شده كمتر مورد توجه قرار گرفته است و تحقيقات تحليلي براي تعيين رابطه آنها را توصيه مي نماييم.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محکم، م.، و درخشان، ع.، و عمید، م.، و ولایی، ن. (1382). بررسی همبستگی سطح سرمی تومور مارکرها و خصوصیات بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), 8(3 (پی در پی 33)), 233-238. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1706Vancouver : کپی

محکم معصومه، درخشان علی، عمید محمدحسین، ولایی ناصر. بررسی همبستگی سطح سرمی تومور مارکرها و خصوصیات بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences). 1382 [cited 2022May21];8(3 (پی در پی 33)):233-238. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1706IEEE : کپی

محکم، م.، درخشان، ع.، عمید، م.، ولایی، ن.، 1382. بررسی همبستگی سطح سرمی تومور مارکرها و خصوصیات بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه. پژوهنده (researcher bulletin of medical sciences), [online] 8(3 (پی در پی 33)), pp.233-238. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1706. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی