برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1379 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 101 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح سرمي آپوليپوپروتئين هاي A1 و B در زنان باردار و مقايسه آن با گروه شاهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

جهت بررسي عوارض دوران بارداري از قبيل افزايش فشار خون، خونريزي هاي غيرطبيعي، اکلامپسي و پره اکلامپسي و يافتن ارتباط اين عوارض با سطح سرمي آپوپروتيين هاي A1 و B، خون 45 نفر از زنان حامله سالم که هيچيک از عوارض فوق را نداشتند و 35 نفر از زنان حامله بيمار که حداقل يکي از عوارض مذکور را داشتند از نظر سطح سرمي APOA1 و APOB مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين 35 خانم غيرحاملگي که از نظر سن و ديگر شرايط، مشابه دو گروه قبلي بودند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و بررسي هاي فوق بر روي آنها به عمل آمد. مقايسه ميانگين سطح سرمي APOA1 در دو گروه حامله سالم و بيمار با گروه کنترل نشان مي دهد که افزايش APOA1 در سرم خون گروه حامله سالم نسبت به گروه کنترل و همچنين در گروه حامله بيمار نسبت به گروه حامله سالم معني دار نبود. در حالي که در گروه حامله بيمار نسبت به گروه کنترل افزايش سطح سرمي  APOA1معني دار بود (P>0.05). اندازه گيري سطح سرمي APOB در دو گروه حامله سالم و بيمار و گروه کنترل نشان داد که سطح سرمي APOB در گروه حامله سالم نسبت به گروه کنترل و در گروه حامله بيمار نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري داشته است (P<0.005). اما مشاهده شد که افزايش سطح سرمي APOB در افراد گروه حامله بيمار نسبت به گروه حامله سالم معني دار نبود (P>0.05)، اما مشاهده شد که افزايش بررسي همبستگي بين APOA1 و APOB در هر سه گروه نشان داد که در هر سه گروهن همبستگي مثبت بين APOA1 و APOB وجود دارد اما فقط در گروه حامله سالم اين همبستگي معني دار بود. در اين مطالعه اين نتيجه حاصل شد که افزايش آپوپروتيين هاي A1 و B در دوران حاملگي رخ مي دهد و در گروه حامله بيمار که داراي عوارض بارداري بودند نسبت به گروه حامله سالم که بدون عوارض بارداري بودند نيز اين فاکتورها افزايش يافته بود يعني ارتباط مستقيمي بين سطح سرميAPOA1  و APOB و عوارض دوران بارداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی