برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فرمولاسيون و توليد كيك براي افراد ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اينكه كيك به عنوان يك ميان وعده بالاترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده و همچنين به دليل نياز افراد ديابتي به غذاهاي رژيمي، تحقيق حاضر با اهداف فرمولاسيون و توليد كيك رژيمي، مقايسه ويژگيهاي شيميايي و حسي كيك رژيمي با كيك شاهد و تعيين نمايه گليسمي آنها در بيماران ديابتي نوع II انجام گرفت.
مواد و روشها: فرمولاسيون به روش اكتشافي، ارزيابي حسي به روش تجربي و آزمون نمايه گليسمي كيكها به روش كارآزمايي باليني صورت گرفت. آزمونهاي شيميايي طبق روشهاي استاندارد ايران وانجمن رسمي شيمي تجزيه، ارزيابي حسي به روش آزمون ترجيح دو تايي با بهره گيري از گروه ارزياب خانگي توسط 30 بيمار ديابتي و تعيين نمايه گليسمي كيكها در 7 نفر از افراد ديابتي نوع II در مقايسه با استاندارد نان سفيد به عمل آمد. هر يك از افراد، پس از يك شب ناشتا بودن با فاصله زماني 3 روز به اندازه اي نان سفيد يا كيك آزمايشي را دريافت كردند كه حاوي 50 گرم كربوهيدارت باشد و پاسخ قند خون در دقايق صفر، 60 و 120 پس از مصرف با روش گلوكز اكسيداز اندازه گيري شد. يافته ها با آزمون هاي t-test مستقل و بينوميل دو طرف تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه ميزان خاكستر، رطوبت، كالري و قند ساده در دو نوع كيك با يكديگر تفاوت معني داري دارند. ميزان كاهش كالري در كيك رژيمي حدود 6/22% بود. علاوه بر اين، از نظر حسي بين دو نوع كيك تفاوت معني داري وجود نداشت. نمايه گليسمي كيك رژيمي و شاهد به ترتيب عبارت بودند از: 93/22±96/77 و 112.63±35.19 كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: امكان توليد كليك رژيمي فاقد ساكارز توسط جايگزين هاي مناسب با ويژگي حسي مطلوب و نمايه گليسمي پايين در كشور وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 189
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی